Gå rett til innhold
<
<
Regional utvikling i Arktis

Regional utvikling i Arktis

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Gruppens forskere er lokalisert i Tromsø og Alta, men har også forskere i Oslo og Helsingfors. Vår forskning skal utvikle kunnskap for omstilling til bærekraftige samfunn. Det grønne skiftet, innovasjon, omstilling og verdiskaping i næringsliv, kommuner og kystregioner står sentralt. Vi arbeider også med planprosesser på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, samt turisme og stedsutvikling.

Vi analyserer ressurs- og interessekonflikter, sirkulær økonomi, avfall som ressurs, verdikjeder, materialstrømmer og forretningsmodeller. Samt energiomstilling fra ikke-fornybare til fornybare energikilder, vekst og omstilling i havnæringer, og regional- og næringsøkonomiske virkemidler. Vi bidrar til å forstå politiske prosesser og å utvikle offentlige tjenester innen forvaltning og drift.

Vi studerer omstilling og næringsutvikling i små samfunn, blant urfolk og i en grenseregional kontekst, samt flernivåstyring i Arktiske havområder.

Forskerne har bred og oppdatert regional kunnskap og leder og er involvert i prosjekter finansiert av næringslivet, Regionalt forskningsfond, Forskningsrådet og EU.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Magnus Andersson

Regional utvikling i Arktis Forskningsleder Bærekraftig utvikling i Arktis - Tromsø

mand@norceresearch.no
+47 56 10 78 44

Møt forskerteamet

Vigdis Nygaard

Seniorforsker - Alta
viny@norceresearch.no

+47 976 16 497

Stig Karlstad

Seniorforsker - Alta
stka@norceresearch.no

+47 977 00 085

Jukka Tapani Teräs

Forsker II - Tromsø
jute@norceresearch.no

+47 480 72 313

Bård Helge Kårtveit

Forsker II - Oslo
baka@norceresearch.no
+47 56 10 76 60

Piotr Graczyk

Forsker III - Tromsø
pigr@norceresearch.no

+47 481 85 030

Helge Marius Flick

Forsker III - Alta
hefl@norceresearch.no
+47 56 10 78 52

Karoline Jacobsen Kvalvik

Forsker II - Tromsø
kkva@norceresearch.no
+47 56 10 76 73

Astrid Maria Cabrera Cabrera

Forsker III - Tromsø
asca@norceresearch.no
+47 56 10 76 71

Anders Torgeir Hjertø Lind

Forsker III - Tromsø
alin@norceresearch.no
+47 56 10 76 72

Anne Katrine Normann

Forsker - Tromsø
anno@norceresearch.no

+47 971 59 069

Trond Nilsen

Forsker I - Tromsø
trni@norceresearch.no

+47 922 21 864

Se alle prosjekter