<
<
Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

Gruppens forskere er lokalisert langs kysten fra Kristiansand til Alta. Vår forskning skal utvikle kunnskap for omstilling til bærekraftige samfunn. Det grønne skiftet, innovasjon, omstilling og verdiskaping i næringsliv og kystregioner står sentralt.

Vi analyserer ressurs- og interessekonflikter, sirkulær økonomi, avfall som ressurs, verdikjeder, materialstrømmer og forretningsmodeller. Samt energiomstilling fra ikke-fornybare til fornybare energikilder, vekst og omstilling i havnæringer, og regional- og næringsøkonomiske virkemidler.

Vi studerer omstilling og næringsutvikling i små samfunn, blant urfolk og i en grenseregional kontekst, samt flernivåstyring i Arktiske havområder.

Forskerne har bred og oppdatert regional kunnskap.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å samarvbeide med oss.

Kontaktperson
May-Britt Ellingsen

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping Forskningsleder Regional utvikling - Tromsø

mael@norceresearch.no
+47 56 10 76 39

Møt forskerteamet
Anne Marthe Harstad

Forsker - Stavanger
ahar@norceresearch.no
+47 51 87 53 19

Arild Vangstad

Rådgiver Regional utvikling - Kristiansand
arva@norceresearch.no

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger
atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Bård Helge Kårtveit

Forsker II - Oslo
baka@norceresearch.no
+47 56 10 76 60

Helge Marius Flick

Forsker III - Alta
hefl@norceresearch.no
+47 56 10 78 52

Henrik Kvadsheim

Seniorforsker - Stavanger
hekv@norceresearch.no
+47 51 87 51 20

Jan Ole Rypestøl

Forsker II - Kristiansand
jary@norceresearch.no

+47 906 31 591

Jan Åge Riseth

Sjefsforsker - Narvik
jris@norceresearch.no

+47 992 98 203

Jukka Tapani Teräs

Forsker II - Tromsø
jute@norceresearch.no

+47 480 72 313

Kjersti Vikse Meland

Forskningsleder Innovasjon og næring - Haugesund
kjvi@norceresearch.no

+47 909 81 036

Magnus Andersson

Forsker II, fagleder Havforvaltning og utvikling - Tromsø
mand@norceresearch.no
+47 56 10 78 44

Piotr Graczyk

Forsker III - Tromsø
pigr@norceresearch.no

+47 481 85 030

Sindre Myhr

Seniorforsker - Tromsø
simy@norceresearch.no
+47 56 10 76 61

Stig Karlstad

Seniorforsker - Alta
stka@norceresearch.no

+47 977 00 085

Trond Nilsen

Forsker II - Tromsø
trni@norceresearch.no

+47 922 21 864

Ursula Landazuri-Tveteraas Landazuri-Tveteraas

Forsker II - Stavanger
urla@norceresearch.no
+47 51 87 50 35

Vigdis Nygaard

Seniorforsker - Alta
viny@norceresearch.no

+47 976 16 497

Øystein Fjelldal

Seniorforsker - Stavanger
oyfj@norceresearch.no
+47 51 87 50 81

Forskningstema vi har fokus på

Se alle prosjekter

Aktuelt

Bedre representasjon av befolkningen kan løse noen av demokratiets utfordringer

Aktuelt

Ny rapport: Kritisk mangel på lærere, sykepleiere og jurister med kompetanse i samisk språk og kultur