Gå rett til innhold
<
<
Astrid

Astrid Maria Cabrera

Forsker III

asca@norceresearch.no
+47 56 10 76 71
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Jeg er utdannet geograf ved UiB, og har en doktorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra UiT. Doktorgraden «Turisme med omsorg for sted: en studie av reiselivs- og stedsutvikling i Lofoten og Ilulissat» tar for seg utfordringer og paradokser som reiselivsveksten medfører i små kystsamfunn i Arktis, og spørsmål knyttet til hvordan man kan forvalte reiselivet som bidrar til en god stedsutvikling som tar hensyn til lokalbefolkningen, miljøet og klimaet.

Prosjektene mine tar utgangspunkt i feltarbeid for å forstå hvordan globaliseringsprosesser utspiller seg i lokalsamfunnene. Forskningsinteressene mine er spesielt rettet mot Arktiske problemstillinger, med vekt på stedsutvikling, reiselivsutvikling, ressurs- og interessekonflikter, arealbruk- og forvaltning, politisk økologi, urbefolkning, samt matsikkerhet og matsystemer.


Astrid Maria Cabrera

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Bærekraftig utvikling i Arktis

Mer info om Astrid

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter