Gå rett til innhold
<
<
Vigdis

Vigdis Nygaard

Seniorforsker

viny@norceresearch.no
+47 976 16 497
Markedsgata 3, 9510 Alta, Norway

Jeg er utdannet statsviter fra UiO og har jobbet som seniorforsker med base i Alta, Finnmark i mer enn 20 år. Forskerkarrieren startet ved Norsk institutt for by- og regionforskning sitt Nord-Norge-kontor, og ble videreført i Norut fra 2003. I 2019 ble Norut fusjonert inn i NORCE. I disse årene har jeg interessert meg for regional utvikling og politikkutvikling i skjæringspunktet mellom globale utviklingsprosesser, urfolkssamfunn og stedsutvikling.

Det er særlig innenfor tre forskningsfelt jeg har jobbet: Utvikling av ressursbaserte næringer i en Nordområdekontekst med globalisering og økt etterspørsel etter naturressurser, press på etablerte næringer som konkurrerer om arealer med nye næringer og aktører.

Det andre fagområdet jeg har jobbet med er samepolitikk, utvikling av samiske institusjoner og næringer, samt entreprenørskap. Blant annet har jeg utført en rekke kartlegginger og evalueringer av samepolitiske tiltak og virkemidler på oppdrag av Sametinget og departementer.

Det siste større forskningsområdet er knyttet til Russland og grenseregionalt samarbeid i Barentsregionen. I samarbeid med forskere ved Kola Science Centre har jeg gjennomført en rekke prosjekt innenfor tema som næringssamarbeid og næringsutvikling, ressursforvaltning, helse- og sosial, frivillig sektor og avfallshåndetering.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin