Gå rett til innhold
<
<
Stig Karlstad

Stig Karlstad

Seniorforsker

stka@norceresearch.no
+47 977 00 085
Markedsgata 3, 9510 Alta, Norway

Stig Karlstad

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Regional utvikling i Arktis

Mer info om Stig Karlstad

Se profil i Cristin

Publikasjoner
Havbruk — bærekraftig verdiskaping og sameksistens – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Nærings- og arbeidsliv i endring - første år med covid-19-pandemi: Troms og Finnmark – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Arbeidskraft og kompetanse for verdiskaping - Finnmark. (Rapport 2020 - 20) – NORCE 2020
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kunnskapsgrunnlag/områdeanalyse Nordland, Troms og Finnmark, Sapmi – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat (6-2019) – NORCE 2019
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. (1/2018) – Norut 2018
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway. – Arctic Review on Law and Politics 2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen (9/2016) – Norut 2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016) – Norut 2016
Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene. – Northern Research Institute Alta 2014
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene. – Kart og Plan 2014
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet – Norut Alta 2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" – Norut Alta 2013
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig – Norut Alta 2012
Konjunkturbarometer Hammerfest Vår 2011 – Norut Alta 2011
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord – Norut Alta 2011
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi? – 2010
Energiscenarioer for nordområdene – Norut Alta 2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit. – Norut Alta 2008
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004. – Norut Alta 2008
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. – Norut Alta 2003
Se alle publikasjoner på Cristin