<
<
Forecasting Engine

Forecasting Engine

Utvikler verktøy og tjenester for klimarisikohåndtering

I Forecasting Engine forsker vi på årstids-og dekadevarsler og klimaprognoser for en rekke sektorer: jordbruk, fiskeoppdrett, energi, finans, forsikring og skipsfart.

Vi utvikler og legger til rette for arenaer for samproduksjon og samskaping av klimatjenester sammen med interessenter og brukerpartnere.

Forskningsgruppen består av et tverrfaglig team av meteorologer, klimatologer og samfunnsvitere som spesialiserer seg på klimarisikoanalyse og -håndtering.

Kontaktperson
Marie Pontoppidan

Forecasting Engine, Regionalt klima og klimaservice Forskningsleder Forecasting Engine - Bergen

mapo@norceresearch.no
+47 56 10 75 47

Møt forskerteamet
Erik Kolstad

Forsker I - Bergen
ekol@norceresearch.no
+47 56 10 75 31
+47 411 22 457

Etienne Dunn-Sigouin Dunn-Sigouin

Forsker II - Bergen
etdu@norceresearch.no
+47 56 10 75 65

Iselin Medhaug

Seniorrådgiver Klima - Bergen
isme@norceresearch.no
+47 56 10 75 37‬

Manuel Hempel

Stipendiat - Bergen
mahe@norceresearch.no
+47 56 10 75 24

Teferi Dejene Demissie

Forsker II - Bergen
tede@norceresearch.no
+47 56 10 75 15

Christoph Ole Wilhelm Wulff

Post Doc - Bergen
owul@norceresearch.no
+47 56 10 75 67

Douglas John Parker

Forsker I - Bergen
dpar@norceresearch.no

Ida Marie Solbrekke

Forsker III - Bergen
idso@norceresearch.no
+47 56 10 75 88

Kristine Skarsvåg

Seniorkonsulent - Bergen
kska@norceresearch.no
+47 56 10 75 79

Mathias James Venning

Stipendiat - Bergen
mave@norceresearch.no
+47 56 10 75 55

Rondrotiana Barimalala

Forsker II - Bergen
ronb@norceresearch.no
+47 56 10 75 69

Scott Bremer

Forsker II - Bergen
scbr@norceresearch.no

Forskningstemaer vi har fokus på

Se alle prosjekter

Innsikt

Samarbeid om bedre værvarsler

Innsikt

Klimarisiko i byene