Klimatiske overganger

Klimaet har forskjellige tilstander. I mange perioder har vi hatt istid, mens i andre perioder har vi hatt et betraktelig varmere klima. Noen ganger har overgangen mellom ekstremsituasjonene gått raskt, andre ganger har det tatt lang tid. Vi i NORCE forsker på hvordan disse overgangene har foregått og hva som har drevet overgangen fra den ene situasjonen til den andre.

Kontaktperson

Bjørg Risebrobakken

Forsker I Uni Research - NORCE
bjri@norceresearch.no
+47 56 10 75 48

Relaterte personer

Trond Martin Dokken
Konserndirektør Klima - NORCE
Jørund Raukleiv Strømsøe
Forsker II Uni Research - NORCE