Klimatiske overganger

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

Klimaet har forskjellige tilstander. I mange perioder har vi hatt istid, mens i andre perioder har vi hatt et betraktelig varmere klima. Noen ganger har overgangen mellom ekstremsituasjonene gått raskt, andre ganger har det tatt lang tid. Vi i NORCE forsker på hvordan disse overgangene har foregått og hva som har drevet overgangen fra den ene situasjonen til den andre.

Prosjekter

Aktuelt