Gå rett til innhold
<
<
Helge

Helge Avlesen

Forsker II

heav@norceresearch.no
+47 56 10 75 04
Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Jobber i all hovedsak i forsknings og utviklingsprosjekt som involverer numerisk havmodellering, på romlige skalaer fra Norskehavet, fjorder og ned til laboratorieskala på mm. Modellen jeg har vært mest involvert i heter Bergen Ocean Model (BOM). Typiske arbeidsoppgaver er etablering av modell for nye områder, modellering av spredning av materie i gitte områder, analyse av strøm, oppsett av modellgitter (gridding), tilpasning av drivkrefter, parallellisering av modellkode, ytelsesoptimalisering av modellkode, bidra i skriving av prosjektforslag og søknader.

Helge Avlesen

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Forecasting Engine

Mer info om Helge

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt