Sklerokronologilaboratoriet

Sklerokronologilaboratoriet er ustyrt for å forberede, ta prøver av og analysere ulike biologiske arkiver med årlig vekst, som f.eks på skjell, ørestein hos fisk, , koraller og kalkalger.

Laboratoriet har alt utstyr som trengs for innstøping, kutting, sliping og polering av forskjellige typer prøver før sklerokronologisk analyse.

Lysmikroskop og avansert programvare for bildeanalyse av vekstendringe er også tilgjengelig.

Laboratoriet er utstyrt med ulike typer boreverktøy, inkludert en New Wave Micromill, for å ta prøver av materiale for geokjemisk analyse.

Relaterte forskergrupper
Forskergrupper
Forskergrupper
Prosjekter som bruker laboratoriet
Se flere prosjekter
Se flere prosjekter

Kontakt

Besøksadresse

Nygårdsgaten 112

5007 Bergen

Norway

Laboratorieansvarlig

Carin Andersson

Forsker 1

caan@norceresearch.no

+47 56 10 75 03

Daglig drift

Carin Andersson

Forsker 1

caan@norceresearch.no

+47 56 10 75 03

Relaterte artikler
Se alle artikler

Innsikt

Nytt veiselskap har bidratt til innovasjon i den norske anleggsbransjen

Aktuelt

NORCE på Forskningsdagene

Innsikt

BIOSIRKEL vil styrke Vestlandets grønne konkurransekraft