Gå rett til innhold

Langtidsobservasjoner av strømmen av tungtvann fra deres dannelsesområde til bunnen av verdenshavene, og returstrømmen av varmt vann, er sentrale i klimaforskningen.

For Weddellhavet er en viktig del av et slikt system å observere dannelsen av High Salinity Shelf Water (HSSW) på kontinentalsokkelen nord for Ronne isbremmen, transformasjonen til Ice Shelf Water (ISW) under den flytende Filchner-Ronne-isbremmen (FRIS), og strømmen av ISW som renner over sokkelkanten til det dype Weddellhavet. Like viktig er innstrømningen av varmt vann mot undersida av FRIS.

Denne strømmen av varmt vann forventes å øke i løpet av de kommende tiårene. Dette kan føre til at vannet på kontinentalsokkelen vipper over fra en kald til en varm tilstand og dramatisk øker smeltingen av FRIS. Dette vippepunktet i havet vil i sin tur skape et vippepunkt for innlandsisen i Antarktis, noe som resulterer i økt strøm av innlandsis ut i havet.

NORCE-bidragene til Weddell Watch består av observatorier på FRIS. Disse systemene bruker sensorer for å måle strøm, temperatur, saltholdighet og oppløst oksygen i havvannet under isbremmen. På kontinentalsokkelkanten opererer Filchner Sill, opererer NORCE bunnmonterte fortøyninger under sjøisen. Disse fortøyningene er utstyrt med sensorer for overvåking av temperatur, saltholdighet, oppløst oksygen og havstrøm. 

Det første isbremsystemet ble etablert i 1999 og systemene på Filchner Sill i 1977. I dag har disse systemene levert de lengste eksisterende tidsseriene for havet fra Antarktis.

Systemene på FRIS sender data i sanntid (en gang i timen). Systemene på Filchner Sill må betjenes med skip for datanedlasting og service.

Pågående Antarktis-prosjekt i NORCE

I dag bidrar NORCE til pågående europeiske antarktiske prosjekter. Aktiviteten som rapporteres her støttes av TiPACCs, SO-CHIC, OCEAN:ICE og SO-ICE, PolarRES, TONe og det NFR-støttede kommunikasjonsprosjektet SØRIS.

Weddell Watch er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Alfred Wegner instituttet (AWI), British Antarctic Survey (BAS), Sorbonne Universitetet (SU), Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE.

T h thor kvinge antarktis, , Thor Kvinge who studied ocean currents and the formation of the bottom water in the Weddel Sea.

Den gang da

I 1960 ble Chr. Michelsens Inst. (CMI) og UiB tildelt kontrakten med å utvikle et opptak oseanografisk strømmåler. Oppdragsgiver var NATOs underkomité for oseanografisk forskning, og prosjektleder i CMI var Dr. Odd Dahl, den daglige ledelsen av prosjektet ble ivaretatt av Ivar Aanderaa.

Etter prosjektets slutt i 1966, grunnla Ivar Aanderaa Aanderaa Instruments A/S basert på den utvikla måleren og i 1968 utplasserte forskerne fra Bergen de første instrumentene i Weddellhavet og vi fikk de første årlige tidsseriene av havstrøm og vannegenskaper fra Antarktis. (Foldvik et al., 2004), Foto: Thor Kvinge.

Dr. Odd Dahl er en kjent internasjonal størrelse. Han var tidlig involvert i vitenskapelig utforskning av polhavet og opprinnelig som marineflyger, men fungerte som instrumentekspert og designer for en av de største pionerene innen oseanografi, prof. Dr. Harald Ulrik Sverdrup, det første medlemmet av CMI.

En ung Odd Dahl møtte Sverdrup på Roald Amundsens andre Maud-ekspedisjon til Nordpolen i 1919. I 1935 ble Dr. Dahl også kalt til CMI, avd. for naturvidenskap, senere Christian Michelsen Research og som fra 2018 er fusjonert inn i NORCE.

Svein Østerhus, oseanograf og seniorforsker i NORCE

15 ganger til Antarktis siden 80-tallet. Overvåker verdens kaldeste vann som vi finner i Weddell havet.