Gå rett til innhold

NORCE Teknologipark Risavika

NORCE Teknologipark Risavika er et 14 000 kvadratmeter stort industriområde med unik bygningsmasse og fasiliteter for testing og oppskalering av grønn teknologi. Anlegget er spesielt tilrettelagt for industriell bioteknologi, samt håndtering, produksjon og bruk av naturgass, CO2 og hydrogen.

I teknologiparken jobber NORCE med egne forsknings- og utviklingsaktiviteter i nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg leier aktører fra forskning og industri lokaler og fasiliteter for testing, utvikling og oppskalering av egne produksjonsprosesser. Samlingen av ulike aktører i parken tilrettelegger for samarbeid, teknologiutvikling og industrialisering.

Laboratorier, pilothaller og uteareal er tilrettelagt for utvikling av teknologier og prosesser, samt oppskalering av disse til pilot. NORCE Teknologipark Risavika skal primært tilrettelegge for Industriell bioteknologi, sirkulær bioøkonomi og annen CCU-teknologi (carbon capture and utilization) med bruk av CO2 og andre avfallsstrømmer.


I NORCE Teknologipark Risavika forskes det blant annet på gassfermentering. Mikroorganismer mates med hydrogen og karbondioksid i en fermenteringstank.
I tanken omdanner mikroorganismene gassene til næringsrikt mel fullt av protein, noe som blant annet kan brukes i fôr til oppdrettslaks.

Fasiliteter i NORCE Teknologipark Risavika

 • eksisterende infrastruktur og støttesystem for arbeid med naturgass, H2 og CO2
 • tilstrekkelig nettstrøm
 • piloter og testanlegg spesialisert for utvikling av gassverdikjeder
 • kontorer
 • infrastruktur og pilothaller for kobling, testing og skalering av nye teknologier og prosesser for CO2 og hydrogen
 • etablert driftsorganisasjon og industriell driftskompetanse
 • etablerte beredskaps- og sikkerhetssystemer

Norwegian Bioprocessing and Fermentation Centre (NBioC)

 • NBioC utvikler og tester nye teknologier for utnyttelse av de mange bio-avfallsstrømmene og gassressursene i Norge. Mikroorganismer som bakterier, gjær og alger kan omdannes til ingredienser for mat, fôr, kjemikalier og bærekraftig drivstoff gjennom nye fermenteringsprosesser. 
 • Ved NBioC har man spesielt tilrettelagt for såkalt gassfermentering hvor mikroorganismene kan omdanne CO2 og H2 til nye produkter og biomasse. Dette krever fasiliteter og støttesystem som er tilrettelagt for arbeid med gass.
 • NBioC er også tilrettelagt for oppskalering og pilotering for å dokumentere teknologier og prosesser før videre industrialisering.

Gas 2 Feed AS

 • Selskapet Gas2Feed AS ble etablert av EcoFishCircle AS og NORCE i 2021. Gas2Feed AS tar i bruk bioteknologi og mikroorganismer i gassfermentering for å omdanne CO2 til proteiner som blant annet kan brukes til fiskefôr.
 • Gas2Feed konseptet tar i bruk resirkulert CO2 fra produksjonsanlegg og utvikler fiskefôr som kan kutte utslippene i oppdrettsnæringen.
 • Gas2Feed utvikler sin produksjonsteknologi og skal oppskalere en produksjonslinje til pilotstørrelse i pilothallene våre.
 • Les mer: Gas 2 Feed

EU PyroCO2

 • EU prosjektet PyroCO2 gjennomføres av NORCE i våre laboratorier og pilothaller for gassfermentering. Hensikten er å utvikle mikrobiell konvertering av CO2 og H2 til kjemikalie aceton som i dag produseres fra fossile råstoff. Aceton kan prosesseres videre til en rekke andre produkt og materialer.
 • Målet er å oppskalere den nye produksjonsprosessen i flere trinn til pilotskala på Teknologipark Risavika, og til en 150 000 liters fermentor ved Herøy industripark.

Risavika Hydrogen HUB

 • Prosjektet Risavika Hydrogen HUB ble etablert av NORCE, Lyse, SEID og klyngen Energy Transition Norway i 2022, med utgangspunkt i NORCE Teknologipark Risavika sin infrastruktur.
 • Målet er å etablere et testsenter og en innovasjonshub for å modne frem nye hydrogenteknologier for verdikjeder gjennom raskere testing, skalering og validering.
 • Partnerne utvikler nye verdikjeder for hydrogen, og tester ut nye teknologier for produksjon, lagring, transport og utnyttelse av hydrogen i NORCE Teknologipark Risavika.
 • Brukere og partnere av Risavika Hydrogen HUB vil være aktører innen gassteknologi som ønsker testing og demonstrering av ulike løsninger med hovedfokus på hydrogen. Dette inkluderer hele verdikjeden fra produksjon til sluttbruker.

SEID AS med EU ColdSpark

 • EU prosjektet ColdSpark skal gjennomføres i våre pilothaller for H2-testing. ColdSpark er et innovasjonsprosjekt i regi av selskapet SEID AS i samarbeid med NORCE og en rekke partnere. 
 • Prosjektet skal utvikle og teste en ny plasmareaktor for produksjon av hydrogen og fast karbon med lave energikostnader (< 15 kWh/kg produsert H2) uten behov for katalysatorer og vann.

NORCE Teknologipark Risavika ble etablert i 2022 da NORCE overtok eiendommen og anlegget. Det opprinnelige anlegget ble åpnet i 2008 og het da Risavika Gas Centre (RGC) – et testsenter for utvikling av ny teknologi for bærekraftig produksjon og bruk av naturgass. Eierne Shell, Lyse og Equinor samarbeidet med UiS og NORCE (tidligere IRIS) om sentret som ble spesialdesignet for å drive teknologiutvikling innenfor områdene CO2 fangst, håndtering og behandling av CO2, hydrogenproduksjon og utslippsreduksjoner. Risavika Gas Centre ble avviklet i 2011, og eiendommen ble overtatt av Shell og senere av SIVA. Som en del av satsingen innen industriell bioteknologi leide NORCE eiendommen fra 2016 og frem til overtakelse av anlegget i 2022.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon


Kontaktperson

Trond Dokken
Konserndirektør Klima og miljø

trdo@norceresearch.no
+47 56 10 75 16
+47 975 64 402