Gå rett til innhold
<
<
Robuste optimale lavenergiløsninger for energieffektiv drift av energiintensive bygninger med tidsvarierende varme- og kjølebehov

Robuste optimale lavenergiløsninger for energieffektiv drift av energiintensive bygninger med tidsvarierende varme- og kjølebehov

Energikrav i henhold til teknisk forskrift (TEK) har medført mange kreative tekniske løsninger som har gitt gode teoretiske spesifikke energitall. Etterprøving viser imidlertid at en stor del av disse bygningene har et langt høyere målt energibruk enn angitte energisimuleringer. Prosjektets overordnete idé er å kraftig redusere forskjellen mellom beregnet og målt energibruk. Dette skal gjennomføres ved å kombinere robust designmetodikk, målrettet instrumentering samt løsninger for optimalisering av driftsfasen. I tillegg vil ytterligere reduksjon i effekt- (viktig pga. ny effekttariff) og energibruk realiseres gjennom bruk av ulike typer løsninger for kort- og langtidslagring av termisk energi, deriblant løsninger med korttids og langtids energilagre delt inn i varm og kald sone. Innovasjonen i prosjektet ligger i å utvikle og implementere designmetodikk og tilhørende verktøy for robuste optimale lavenergiløsninger for bygg med tidsvarierende varme- og kjølebehov. Robust design vil si et design som hensyntar sensitivitet og usikkerhet i ulike designparametre knyttet til forhold som f.eks. drift av teknisk utstyr, lokalt klima, lokale grunnforhold, materialparametre, bygningskropp, termiske energilagre, bruksmønster og krav til inneklima. Designmetodikken vil også inkludere effektiv bruk av termiske energilagringsløsninger samt analyse av hvordan tilstrekkelig instrumentering kan gi enklere og mer effektiv bruk av sentralt driftsanlegg og energioppfølgingssystem i driftsfasen for å sikre energieffektiv drift. Sykehusbygg og andre helserelaterte bygg vil bli benyttet som hoved-case ettersom besparingspotesialet er omfattende her og partnerne er godt etablert og har god kjennskap til aktuelle problemstillinger i dette segmentet. Prosjektpartnerne estimerer et potensiale på 10-20% energireduksjon i driftsfasen gjennom løsningene som utvikles i dette prosjektet, i tillegg til de betydelige fordelene som ligger i en robust energiløsning med enklere oppfølging.

Kontaktperson

Jan Kocbach

Sjefsforsker - Bergen

jako@norceresearch.no
+47 452 26 637

Prosjektfakta

Navn

Robuste optimale lavenergiløsninger for energieffektiv drift av energiintensive bygninger med tidsvarierende varme- og kjølebehov

Status

Aktiv

Periode

01.01.21 - 31.12.24

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Trond Thorgeir Harsem

Samarbeidspartnere

Norconsult AS

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev