Gå rett til innhold
<
<
Reliable metering for the hydrogen supply chain (HyMe)

Reliable metering for the hydrogen supply chain (HyMe)

Ved kjøp aog salg av hydrogen er det en forutsetning at mengde og kvalitet blir målt nøyaktig og sporbart. For å overføre måleteknologi fra olje/gassindustrien og for å etablere nye målesystemer med tilstrekkelig nøyaktighet er det behov for et omfattende FoU-arbeid. Målet til HyMe er å bidra til dette ved å utvikle kunnskap, øke kompetanse og etablere metodikk som muliggjør utvikling av pålitelige og kosteffektive målere og målestasjoner for hydrogenbaserte energibærere.

Hydrogen kan transporteres på ulike måter, f.eks. som trykksatt gass, blandet med naturgass, flytende eller som amoniakk. For å sikre nøyaktig måling er det nødvendig å vite hvordan egenskapen til hydrogenfluidet endrer seg med trykk og temperatur og hvordan ulike måleteknologier responderer på ulike hydrogenformer. Prosjektet vil undersøke hvilke begrensninger som finnes med dagens tilgjengelige målere, og utvikle metoder for å forbedre ytelsen til enkeltmålere.

Målestasjoner for hydrogen er sammensatt av ulike enkeltmålere for å bestemme mengde og analyse/prøvetakingsutstyr for å bestemme kvaliteten til fluidet. HyMe vil undersøke hvilke prosessbetingelser målestasjoner langs ulike transportkjeder har og hvilke ytelseskrav som stilles til målestasjonene. Det vil beregnes hvordan usikkerhet i målingene forplanter seg gjennom ulike transportkjeder. Basert på dette vil det utvikles metodikk for design og usikkerhetsanalyse av komplette transportkjeder og målestasjoner.

For at målesystemer skal bli godkjent av industri og myndigheter er det behov for at utstyres kalibreres og verifiseres på en kontrollert og sporbar måte. Utfordringer og muligheter for å eablere praktiske, påliteelige og sporbar kalibrering av kommersielle målere vil bli undersøkt.

Prosjketet vil også bygge kompetanse om hvordan lekkasje og kvalitetsendringer gjennom leveransekjeder kan detekteres og kvantifiseres. Dette er viktig for at hydrogentransport kan foregå sikkert og kosteffektivt.

Prosjektet er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delvis finansert fra Norges forskningsråd. HyMe er et samarbeidsprosjket mellom Equinor, TotalEnergies, Norske Shell, Gassco, Justervesenet, Universitetet i Bergen og NORCE.

Kontaktperson

Kjetil Folgerø

Sjefsforsker - Bergen

kjfo@norceresearch.no
+47 971 73 548

Prosjektfakta

Navn

Reliable metering for the hydrogen supply chain (HyMe)

Status

Aktiv

Periode

13.02.23 - 31.10.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

18.317 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Ingrid Marie Stuen
Kjell-Eivind Frøysa