Gå rett til innhold
<
<
NorEMSO - The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

NorEMSO - The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvanns- observatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon (EMSO).

EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet.

EMSO har som mål å utforske hav som ikke har blitt grundig forsket på, for å få en bedre forståelse av den kritiske rollen havene spiller i jordsystemene, og det er observatorier i viktige områder i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet.

De nordiske hav, som spiller en viktig rolle i vårt klimasystem og i den globale havsirkulasjonen, fremstår som et stort og viktig hull i EMSO.

NorEMSO vil fylle dette hullet ved å lage et omfattende observasjonsnettverk av De nordiske hav og gjøre det til en del av EMSO.

NorEMSO vil gjennomføre dette ved å utvide eksisterende, og etablere ny infrastruktur i tillegg til å koordinere og innlemme det i EMSO.

Kontaktperson

Beatrice Tomasi

Seniorforsker - Bergen

beto@norceresearch.no
+47 56 10 78 25

Prosjektfakta

Navn

NorEMSO - The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

Status

Aktiv

Periode

01.04.20 - 31.03.25

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Ilker Fer
Ann Kristin Sperrevik
Laura de Steur
Øystein Skagseth
Ingvar Henne
Rocio Castano Primo
Thibaut Barreyre
Kjetil Våge
Benedicte Ferré

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev