Gå rett til innhold
<
<
Ingunn

Ingunn Skjelvan

Forsker II

insk@norceresearch.no
+47 56 10 75 53
Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Eg er forskar med kjemisk oseanografi som spesialfelt. Eg arbeider med den uorganiske karbonsyklusen og studerer korleis denne varierer naturleg og som eit resultat av menneskeleg påverknad. Hovudverktøyet eg brukar er målingar, helst lange måleseriar som gjer oss i stand til å skille mellom naturlege endringar og endringar som skjer på grunn av menneskeleg aktivitet, til dømes havforsuring.

Ingunn Skjelvan

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Havets biokjemi

Forskergrupper

Ocean Observations

Mer info om Ingunn

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin