Gå rett til innhold
<
<
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler

Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler

Utstyrssentraler muliggjør gratis lån av utstyr til sport og friluftsliv og fremheves som et lavterskeltilbud som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av å vokse opp i en lavinntektsfamilie. Til tross for at det satses stort på utvikling av utstyrssentraler i Norge har vi lite kunnskap om den mulige verdien som disse utstyrssentralene tilfører Norske lokalsamfunn. Dette forskningsprosjektet søker å frembringe ny kunnskap om både utstyrssentralene og brukerne av utstyrssentralene. Ved hjelp av kvantitative og kvalitative datainnsamlinger belyses utstyrssentralenes rammevilkår og drift, bruk av utstyrssentralene og utstyrssentralenes merverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektfakta

Navn

Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler

Status

CONCLUDED

Periode

15.09.21 - 31.08.23

Totalt budsjett

2.000.000 NOK