Gå rett til innhold
<
<
Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance (CRISPRsalmon)

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance (CRISPRsalmon)

, , Adobe Stock 60753227, ,

Adobe stock #79580177, , Adobe Stock 79580177, ,

Kilde:
Adobe stock #79580177

Genredigering som endringsfaktor for akvakultur: Betingelser for sosial og moralsk aksept

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene i akvakultur, og dermed øke verdiskapningen, gjennom raske og presise endringer i det genetiske grunnlaget for relevante egenskaper hos laks. Men for at løsningene skal kunne utnyttes, må de innføres på sosialt og moralsk akseptable måter, i tråd med prinsippene for bærekraft. Målet med prosjektet er å klargjøre hva som skal til for at genredigert laks skal kunne godtas, ved å benytte en empirisk etikk-tilnærming som kombinere deskriptive og normative metoder.

Prosjektet undersøker oppfatninger om den moralske verdien til laks, samt hva som fordres for en bærekraftig oppdrettsnæring, slik disse kommer til uttrykk i offentlige dokument, media og forskning. Videre vil kvalitative intervjuer og fokusgrupper bidra til å avklare betingelsene for at denne teknologien skal bli sosialt akseptert i lakseoppdrett. Disse empiriske studiene vil kombineres med teoretiske studier innen bærekraft, dyreetikk og dydsetikk for å analysere de moralske rammene for bruk av genredigering i akvakultur. Prosjektet vil gi viktig kunnskap for oppdrettsnæringen, for forskning på genredigering av dyr og for reguleringsformål. I tillegg vil det være relevant for de akademiske diskusjonene om empirisk etikk og dyreetikk.

Prosjektet har en egen hjemmeside: https://www.ntnu.edu/crispr-salmon

Kontaktperson

Anne Ingeborg Myhr

Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø

anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Prosjektfakta

Navn

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance (CRISPRsalmon)

Status

CONCLUDED

Periode

01.03.19 - 31.08.23

Sted

Tromsø

Totalt budsjett

9.400.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://www.ntnu.edu/crispr-salmon

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NTNU

Prosjektmedlemmer

Bjørn Kåre Myskja
Lotte Holm
Lars Øystein Ursin
Siri Granum Carson
Hannah Winther

Hold deg oppdatert på forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev