Gå rett til innhold
<
<
Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage

, Mykkeltvedt, Gasda & Sandve, Transport in Porous Media, under review, 2020., Picture 1, ,

Mykkeltvedt, Gasda & Sandve, Transport in Porous Media, under review, 2020.

Prosjektet CHI inneholder grunnleggende forskning på vekselvirkning mellom karbondioksid og hydrokarboner ved lagring av CO2 i olje- og gassreservoarer. Dette kan endre evnen til å gjenvinne innfangede hydrokarboner samtidig som lagringen av CO2 blir så stor som mulig. Prosjektet retter seg mot to prosesser, konvektiv innblanding og fuktpreferanse. Disse ble valgt fordi nyere forsøk viser viktige resultater som kan ha en betydelig, men likevel i stor grad ukjent, innvirkning på strømning (utvinning) og innfangning (lagring) på feltskala. Konvektiv innblanding av CO2 i olje skyldes tetthetsvariasjoner i CO2-olje-blandinger. I prosessen tiltar innblandingen av injisert CO2 i olje, og dette fører også til en endret bevegelighet for oljefasen (utvinning). Fuktpreferanse er evnen som overflaten til en bergart har til å være i kontakt med én væske fremfor en annen. Dette påvirker bergartens evne til innfangning av CO2. Imidlertid kan bergartens fuktpreferanse endres over tid.

Prosjektfakta

Navn

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.16 - 01.03.20

Totalt budsjett

7.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN), CLIMIT

Prosjektmedlemmer

Adrian Florin Radu
Abay Kassa
Kundan Kumar
Roland Kaufmann
Ivar Aavatsmark