Gå rett til innhold
<
<
Trine Mykkeltvedt

Trine Mykkeltvedt

Forsker

tmyk@norceresearch.no
+47 51 87 56 29
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eg har master- og doktorgrad i anvendt matematikk frå Universitet i Bergen (2014). I 2015 starta eg som forskar i NORCE (tidlegare IRIS) og er tilknytt gruppa "Computational Geosciences and Modelling" på avdelinga Energi og Teknologi.

Mine forskingsinteresser er numerisk simulering og modellering av flyt og transport i porøst media. Slike modellar kan nyttast på CO2 lagring, oljeutvinning, energi-lagring, grunnvannsflyt og mykje anna.

Trine Mykkeltvedt

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse
Hydrogen
Reservoarmodellering og -simulering

Forskergrupper

Computational Geosciences and Modelling

Mer info om Trine Mykkeltvedt

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt