Gå rett til innhold
<
<
Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind (ELOGOW)

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind (ELOGOW)

Norge har satt seg som mål å betydelig redusere CO2-utslippene som stammer fra olje- og gassutvinningsanlegg på den norske kontinentalsokkelen i løpet av de neste 10 årene. De gassdrevne turbinene som driver operasjonene på offshore-plattformer og/eller eventuelle subsea-operasjoner står for nesten to tredjedeler av disse utslippene. Derfor er elektrifisering av olje- og gassplattformene helt avgjørende for å minske vår avhengighet av gassdrevne turbinmotorer. ELOGOW har som formål å ta i bruk de nyeste teknologiske fremskrittene innenfor offshore-vindturbiner (OWT), batteri- og hydrogen-teknologier for å akselerere fremdriften i elektrifiseringen av olje- og gassplattformene.

ELOGOW fokuserer på utviklingen av nødvendige verktøy og metoder for å levere tilstrekkelig kraft som er nødvendig for de kontinuerlige operasjonene på plattformene ved å omdanne vindenergien fra det maritime miljøet til elektrisitet. For å minimere utslippene fra gassdrevne turbiner, er et av hovedmålene til ELOGOW å etablere et system der gassdrevne turbiner kun opererer i av- og påstartmodus for å eliminere unødvendige utslipp som oppstår når disse holdes på tomgang. Dette oppnås ved å supplere vindenergien med batteri- og hydrogensystemer.

ELOGOW har gjennomført omfattende levedyktighetsstudier for å utforme et robust, stabilt og forutsigbart energisystem. En av de viktigste komponentene i dette forskningsprosjektet er å bygge en autonom kontroller og et energistyringssystem for å balansere kraftbehovet fra olje- og gassoperasjonene og den totale kraftforsyningen. ELOGOW utvikler modeller for værprognoser og vindkraftproduksjon fra vindmølleparker for å estimere tilgjengelig vindenergi med høy nøyaktighet. Simuleringer som kombinerer alle energikilder for å forsyne en modellplattform indikerer at ELOGOW har betydelig potensiale. Det fullstendige systemet vil resultere i en vesentlig reduksjon av klimagassutslipp ved å utnytte vindenergipotensialet i det maritime miljøet.

Kompetansen som bygges opp i løpet av prosjektet vil akselerere elektrifiseringen av olje- og gassanleggene. Konseptene, modellene og løsningene utviklet i ELOGOW er også overførbare til landbaserte anlegg. Industrier med høye utslipp vil utvilsomt dra nytte av kunnskapen generert i prosjektet.

Kontaktperson

Yngve Heggelund

Seniorforsker - Bergen

ynhe@norceresearch.no
+47 917 97 224

Prosjektfakta

Navn

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind (ELOGOW)

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.20 - 31.12.23

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Institutt for energiteknikk

Prosjektmedlemmer

Murat Tutkun
Nejm Saadallah
Paal Engelstad
Lars Ødegaard Bentsen
Roar Skartlien
Øyvind Waage Hanssen-Bauer
Roy Stenbro
Jonathan Fagerström

Samarbeidspartnere

IFE, UiO, NORCE Norwegian Research Centre AS, Equinor Energy AS, ConocoPhilips Skandinavia AS, Aibel AS, Energy Valley
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev