Nicholas doherty p ON Bh Dy O Fo M unsplash
Foto: Nicholas Doherty via Unsplach.com

Analytics for asset Integrity Management of Windfarms (AIMWind)

Hva gjør vi

Omtrent 65 GW av Europas landbaserte vindturbiner vil innen 2028 nå slutten på designlevetiden. Tiden er derfor inne for at operatørene må velge mellom scenarioene avvikling, levetidsforlengelse eller oppgradering. De to siste alternativene vil forlenge levetiden og dermed redusere livssykluskosten. Slike avgjørelser er økonomisk svært viktige, men også utfordrende pga. akkumulert slitasje og utmatting som må undersøkes nøye for å minimere finansiell risiko. I dag gjennomføres en slik vurdering av sertifiserte spesialister.

AIMWind søker alternativt en kontinuerlig tilstandsvurdering for vindparken gjennom stordataanalyse basert på et bredt utvalg av datakilder som vær, operasjon, tilstandsovervåking, og inspeksjons- og vedlikeholdslogger. Konvensjonelle metoder for å vurdere utmatting er tidskrevende, spesielt for store offshore vindparker, og er dermed ikke tilstrekkelig. Kontinuerlig tilstandsovervåking vil ikke bare gi god oversikt over nåværende tilstand til aktiva, men vil også tilrettelegge for bedre styring som gir forlenget levetid og høyere tilgjengelighet.

Hvorfor er dette viktig

Vindturbiner blir sertifisert for 20-25 år av designlevetid, men leasingavtalen for området der vindparken bygges gjelder normalt i 40-50 år, og strukturer og elektriske installasjoner er normalt designet for opp til 50 års levetid. Dette gjør livstidsforlengelse og oppgradering til fornuftige valg. Hovedutfallet fra AIMWind er minimalisert risiko ved livstidsforlengelse og oppgradering for å sikre en forlengelse av perioden med fortjeneste. Det muliggjøre også betydelige kostnadskutt gjennom smart vedlikehold, som normalt utgjør opp til 40% av driftskostnadene, samt færre reparasjoner og mindre nedetid. Ved å kombinere måling av slitasje i sanntid med produksjonsytelsesmåling utvikler vi et styresystem som avveier produksjon etter forhold og slitasje for å forlenge levetiden med minimal reduksjon i produksjon. Denne teknologien har svært mange anvendelsesområder innen industri og logistikk både til lands og til havs. Å utvide levetiden til vindturbiner vil øke klimagevinsten for havvind betydelig.

Mål

Målet i prosjektet er å utvikle teknologi for å øke inntjening gjennom designlevetiden, øke levetiden og gi et troverdig beslutningsgrunnlag for tiltak ved enden av designlevetiden, være seg levetidsutvidelse eller oppgradering.

A1. Utvide dagens teknologi for tilstandsovervåking, diagnostikk og prognostikk til nye komponenter som ikke overvåkes per i dag.

A2. Nøyaktig estimering av utmatting på vindturbin- og vindparknivå basert på maskinlæring og datautvinning fra et stort utvalg datakilder som vær-, operasjons-, tilstandsovervåking-, inspeksjon- og vedlikeholddata.

A3. Utvikle styresystem som optimaliserer basert på slitasje og produksjon for hele vindparken.