Gå rett til innhold
<
<
AIS/Track Server - web-applikasjon for sporing av fartøy

AIS/Track Server - web-applikasjon for sporing av fartøy

, Skjermdump fra AIS/Track Server, AIS6, ,

Skjermdump fra AIS/Track Server

AIS/Track Server er en Web Map Server (WMS) applikasjon som gjør det mulig å følge f.eks. skipsbevegelser i sanntid. Denne typen applikasjon gir nyttig informasjon for ulike formål, inkludert maritim overvåking, sikkerhet og logistikk. Applikasjoner for fartøybevegelser brukes ofte av maritime myndigheter og organisasjoner for å overvåke skipstrafikk i havområder. Dette hjelper med å sikre trygg navigasjon, håndheve lover og forskrifter, og overvåke mulige trusler som piratvirksomhet eller ulovlig fiske. I nødsituasjoner, som naturkatastrofer eller redningsaksjoner til sjøs, kan en applikasjon for fartøybevegelser hjelpe redningsmannskaper med å lokalisere og koordinere innsatsen.

Programvaren ble først utviklet for å spore fartøy basert på AIS (Automatic Identification System) meldinger som sendes fra fartøyene til basestasjoner på land, eller som fanges opp av satellitter. Senere ble programvaren videreutviklet til også å støtte andre meldingsformater, og den brukes nå bl.a. av Hovedredningssentralene for å vise posisjoner til både fartøy og helikoptre som kartlag i krisehåndteringssystemet SARA (Search And Rescue Application).

AIS/Track Server har også en kartklient som kan vise mange forskjellige kartlag, i tillegg til kartlaget fra egen WMS server.

Man kan filtrere på, og søke etter all informasjon som er tilgjengelig i AIS meldingene. Hver bruker kan lagre egne filtre som kan brukes både for å vise kartbilder, og for å lage lister av fartøysinformasjon på forskjellige formater. En slik liste kan f.eks. brukes i SARA for vise informasjon om alle fartøy i et område der det foregår en redningsoperasjon.

Utviklingen av AIS/Track Server programvaren ble startet i 2004 i samarbeid med bl.a. Kystverket.

Hva er WMS?

En WMS applikasjon er en programvarekomponent som brukes til å levere kartdata til klientapplikasjoner over internett. Det er en standard fra Open Geospatial Consortium (OGC). WMS-applikasjoner er en effektiv måte å dele og visualisere geografisk informasjon på nettet. Den fungerer ved å motta forespørsler fra klienten, som kan være en nettleser, en GIS-programvare (geografisk informasjonssystemer), eller en annen applikasjon. Disse forespørslene kan be om kartbilder med spesifikke parametere, som kartutsnitt, oppløsning og lagvalg. Lagvalg kan f.eks. være en bestemt fartøystype, eller fartøy som kjører over en gitt hastighet. Deretter lages et kartbilde i samsvar med klientens forespørsel, og bildet sendes tilbake til klienten i et standardformat, vanligvis i form av en PNG- eller JPEG-fil. Dette gjør det mulig for klientapplikasjonen å vise kartet til brukeren.

Hva er AIS?

AIS, som står for Automatic Identification System, er et system som brukes i sjøfart for å forbedre sikkerheten til sjøfartøy og forenkle overvåkning og kontroll av skipstrafikk. AIS ble først utviklet som en del av IMO (International Maritime Organization), FNs sjøfartsorganisasjon, sin innsats for å redusere kollisjoner og ulykker til sjøs. Systemet fungerer ved å sende og motta radiomeldinger som inneholder viktig informasjon om et fartøy, inkludert dets identifikasjonsnummer, posisjon, kurs, fart, og andre relevante detaljer. AIS-data gjør det mulig for skip å oppdage og identifisere andre fartøy i nærheten, slik at de kan ta nødvendige tiltak for å unngå sammenstøt. Videre gir AIS-data også landbaserte myndigheter og tjenesteleverandører muligheten til å overvåke skipstrafikken i sanntid, forbedre søke- og redningsoperasjoner og kontrollere skipsbevegelser for sikkerhet og regeloverholdelse. AIS har blitt et avgjørende verktøy for å forbedre sjøfartssikkerheten og effektiviteten i internasjonal skipsfart.

Kontaktperson

Gro Fonnes

Seniorforsker - Bergen

grfo@norceresearch.no
+47 56 10 78 21

Prosjektfakta

Navn

AIS/Track Server - web-applikasjon for sporing av fartøy

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.07 - 31.12.22

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev