Reservoarmodellering og -simulering

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

I reservoarmodellering arbeides det med utvikling av modeller for
reservoarsimulering. Innsatsområder er sammenstillelse av modeller med
ulik fysikk, verktøy for sammenligning av reservoarsimulatorer og følsomhetsstudier.

NORCE arbeider også med utvikling og testing av metodikk for reservoarkarakterisering gjennom automatisert logg-matching, ved hjelp av tilgjengelige dynamiske og statiske data. Det siste tiåret har fokuset vært på ensemble-baserte metoder, slik som ensemble-Kalman-filteret, som forenkler kvantifisering ved usikkerhet.

I reservoarsimulering arbeides det med metoder for økt pålitelighet i
simuleringsresultatene. Innsatsområder er diskretisering i komplekse
geologiske formasjoner, metoder for vertikal likevekt og usikkerhetskvantifisering.