Reservoarmodellering

I reservoarmodellering arbeides det med utvikling av modeller for
reservoarsimulering.

Innsatsområder er sammenstillelse av modeller med
ulik fysikk, verktøy for sammenligning av reservoarsimulatorer og følsomhetsstudier.