Trine Mykkeltvedt

Trine Mykkeltvedt

Forsker
Telefon: +47 51 87 56 29
Epost: tmyk@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eg har master- og doktorgrad i anvendt matematikk frå Universitet i Bergen (2014). I 2015 starta eg som forskar i NORCE (tidlegare IRIS) og er tilknytt gruppa "Computational Geosciences and Modelling" på avdelinga Energi og Teknologi.

Mine forskingsinteresser er numerisk simulering og modellering av flyt og transport i porøst media. Slike modellar kan nyttast på CO2 lagring, oljeutvinning, energi-lagring, grunnvannsflyt og mykje anna.

Aktuelt