Tord Skogedal Linden

Tord Skogedal Linden

Forskningsleder Omstilling i offentlig sektor
Telefon: +47 56 10 76 21
Epost: toli@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tord Skogedal Lindén er statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra 2005 og PhD i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2009. Lindén har arbeidet som forsker og forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret 2009-2018, og ved NORCE siden 2018. Avhandlingen analyserer utviklingen av velferdspolitikk i samspill mellom det nasjonale nivået og internasjonale organisasjoner som EU og OECD. Hans forskningsinteresser omfatter komparativ velferdspolitikk, internasjonale organisasjoner, offentlige reformer og styring, pensjon, aldringspolitikk, sivilsamfunn, frivillig sektor og innvandring. Institusjonelle og ideperspektiv på politikkutforming har vært sentral i forskningen hans. Aktuelle vitenskapelige arbeid handler om brukertilfredshet med private og offentlige velferdstjenester, ansvarsproblematikk på immigrasjonsfeltet og pensjonsreformer.

Publikasjoner