Martin Skagseth

Martin Skagseth

Forsker
Epost: mask@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker på arbeid, helse og inkludering i arbeidsliv. Min doktorgrad, som jeg planlegger å levere i løpet av vinter 2020, handler om forskjellige intervensjoner gjennomført ved et arbeidsrettet rehabiliteringssenter hvor jeg jobbet som kliniker fra 2010-2016. Dette innebærer blant annet å måle effekten av en fysisk aktivitets intervensjon og en arbeidsplassintervensjon på tilbakeføring i arbeid etter langtidssykemelding. Andre temaer som belyses er forskjellige sammenhengsanalyser samt self-efficacy og relasjon til retur til arbeid.

Jeg er sterkt engasjert i å forske på hvordan flest mulig kan få en fot innenfor arbeidslivet og bli der.

Aktuelt