Gå rett til innhold
<
<
Marte

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II

mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er sosionom og forsker ved Regionalt kunnskapsenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU Vest). I min forskning og undervisning er jeg opptatt av migrasjon og familieliv, likeverdige velferdstjenester og barn og familiers erfaringer i møte med barnevernet. Aktuelle forskningsprosjekter er Kreativ Sammen og HoMi (se link til prosjektene under).

Etter femten år med praktisk barnevernsarbeid disputerte jeg i 2018 med doktorgraden "Frykt, forhandlinger og deltakelse. Ungdommer og forelder i møte med den norske barnevernstjenesten". Den undersøkte hvilke deltakelsemuligheter unge og foreldre har i møte med barnevernstjenesten, fra deres eget perspektiv. Jeg er særlig interessert i skjæringsfeltene migrasjon - velferdstjenester - familieliv. Gjennom tiden min ved RKBU har jeg jobbet med tema som kultursensitivitet, fosterhjem og psykisk helse, barnevernets undersøkelsesarbeid, akuttarbeid i barnevernet, sammenhengen mellom migrasjon, sosiale nettverk og wellbeing for enslige mindreårige flyktninger, samt migrasjon og fosterhjem. Jeg jobber med ulike kvalitative tilnærminger, inkludert narrativ og kunst baserte metoder.

Ved RKBU er jeg opptatt av å kombinere forskning med undervisning og tjenesstøtte. Mtp.det siste vil jeg særlig trekke frem inspirerende erfaringer fra utviklingsarbeid og undervisning i Tjenestestøtteprogrammet (Bufdir), Grunnmodell for hjelpetiltak (Bufdir) og kurset "Fosterhjem i slekt og nettverk: migrasjon, medvirkning og god praksis".


Marte Knag Fylkesnes

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Helse og velferdstjenester
Barnevern
Migrasjon og integrering

Mer info om Marte

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt