Gå rett til innhold
<
<
Barnevern

Barnevern

Kunnskap om barnevernet

Barnevernet har som mandat å sikre sårbare barns rett hjelp til rett tid. Det er derfor avgjørende for familiers velferd og helse i Norge i dag at barnevernet har kunnskapen og ressursene de trenger for å ivareta barn og unge sine særskilte behov og rettigheter.

Ved vår senter Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest forsker vi på barnevern og formidler kunnskap til barnevernstjenestene.

Kontaktperson
Øivin Christiansen

Forsker II - Bergen

oich@norceresearch.no
+47 56 10 72 21

Relatert senter

Se alle prosjekter