Barnevern og fosterhjem

NORCE forsker på tiltak som kan styrke barn som er under omsorg av barnevernet, både deres trivsel og utviklingsbetingelser. Viktige tema er blant annet samarbeid og samhandling mellom fosterbarn og fosterforeldre / omsorgspersoner, biologisk familie, sosiale nettverk, barnevern og øvrige tjenester.