Barnevern

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

Barnevernet har som mandat å sikre sårbare barns rett hjelp til rett tid. Det er derfor avgjørende for familiers velferd og helse i Norge i dag at barnevernet har kunnskapen og ressursene de trenger for å ivareta barn og unge sine særskilte behov og rettigheter.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Prosjekter

Aktuelt