Gå rett til innhold
<
<
Unge flyktninger forteller gjennom kunst - velkommen til utstilling!

Unge flyktninger forteller gjennom kunst - velkommen til utstilling!

Aktuelt

Publisert: 09.10.2023
Oppdatert: 19.10.2023

Christina Hauge

I en unik utstilling utforsker unge flyktninger fra Norge, Skottland og Finland kraften i kunst og kreativitet. Gjennom gripende collager, små filmsnutter og fotografier deler de sine livserfaringer, barndomsminner og fremtidsdrømmer. Utstillingen Kreativ sammen gir et dypdykk i hvordan disse ungdommene, på tross av utfordringene de møter, skaper trivsel og bidrar til samfunnene de er en del av.

For barn og unge som flykter uten foreldre eller andre omsorgspersoner er det ofte krevende å etablere et trygt og meningsfylt liv i ett nytt land.

- I dette prosjektet undersøker vi hva som gjør at unge trives og opplever livskvalitet («relational wellbeing») til tross for utfordringene de møter, forteller forsker Marte Knag Fylkesnes og legger til at de i prosjektet har brukt kunstbaserte forskningsmetoder for å få frem nyanserte fortellinger om unge menneskers erfaringer.

Hvordan bidrar lokalmiljø til trivsel?

De unge ble invitert til å ta med gjenstander av betydning for dem og lage collager i tre ulike workshoper. Collagene viser deres ulike hverdagserfaringer, minner fra barndommen og drømmer for fremtiden.

- Vi stiller også ut små filmsnutter og fotografier som illustrerer hvordan vi jobbet sammen og hva vi lærte. Målet er å formidle erfaringene til unge med flyktningbakgrunn til et bredt publikum, både utfordringene de møter og hva de bidrar med til samfunnene de blir en del av. Publikum inviteres til å reflektere rundt hva utstillingen kan lære oss om hvordan lokalmiljø og institusjoner kan bidra til trivsel og velferd for alle, sier Fylkesnes og legger til at de samarbeider med unge erfaringseksperter i alle faser av prosjektet.

Da jeg var liten, tok du vare på meg. Vi er nær selv om avstanden er stor. Men jeg ønsker deg her. Bo under samme tak. Fylle hjemmet med fred og kjærlighet.

Teksten kalt Mamma

, Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november, NOR2 10 artwork, ,

Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november

Mer direkte møte med erfaringene

Oftest publiseres forskning som artikler og rapporter.

- Målet med prosjektet er at kunnskapen vi samler skal komme barn og unge med flyktningbakgrunn til gode. Vi ønsker at bildene skal gi et mer direkte møte med erfaringene og kunnskapen til disse unge menneskene – at det kan bidra til innlevelse og engasjere publikum til å tenke sammen med oss rundt trivsel og livskvalitet lokalt og transnasjonalt, sier Fylkesnes.

Bilder, foto og film er kraftfulle måter å formidle kunnskap på til mennesker og institusjoner som gjør en forskjell i barn og unges liv – som venner, naboer og lokalmiljø, lærere i skolen, profesjonelle i helse og sosial sektoren,samt politikere som fatter beslutninger.

- I prosjektet er vi også opptatt av at deltakerne sine erfaringer behandles med respekt og at de selv får være med å bestemme hvordan historiene deres fremstilles. Vi forsker sammen med de det gjelder, fremfor å forske på. For å fange opp tema og problemstillinger har vi blant annet jobbet tett sammen med to deltakere i Norge som har hatt rollen som ambassadører. De har vært svært viktige for prosessen og utfallet, sier Fylkesnes.

Det inviteres til flere arrangementer i utstillingsperioden, i samarbeid mellom NORCE forskningssenter/ RKBU Vest, Høgskolen på Vestlandet, Kunstgarasjen og RAFTO- stiftelsen.

Jeg reiste gjennom mange forskjellige land og var ofte uheldig og sliten. Vi krysset havet i en båt, meg og 60 andre. Jeg er stolt av det jeg har opplevd, selv om det var veldig vanskelig.

Teksten kalt Flukt over havet

, Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november, NOR1 1 artwork, ,

Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november

Fakta om utstillingen

  • Kreativ sammen kan du se på Kunstgarasjen i Bergen (Møllendalsveien 15) fra 19. oktober-5.november.
  • Den springer ut av et fireårig forskningsprosjekt, ‘Kreativ sammen’(Drawing Together)
  • Utstillingen er støttet av NORDFORSK, Grieg Foundation, Bergen kommune og SR-bank.
  • Ledet av professor Ravi KS Kohli fra University of Bedfordshire.
  • Samarbeidsinstitusjoner er NORCE og HVL i Bergen samt Universitetet i Turku og Migration Institute of Finland.
  • Kurator for utstillingen er kunstner Christine Hoem.
  • Det engelske navnet «Drawing Together» har to betydninger. Den ene viser til hvordan vi i prosjektet bringer mennesker sammen gjennom å skape bilder(drawing). Den andre viser til hvordan trivsel og livskvalitet for alle handler om relasjoner og sosiale fellesskap.
  • Det norske teamet består av: Forsker Marte Knag Fylkesnes, NORCE, professor Milfrid Tonheim, NORCE/ HVL, førsteamanuensis Masego Katisi, Høgskolen på Vestlandet samt kunstner og lærer Christine Hoem.
  • Det avholdes en søsterutstillingeri Turku, Finland fra 8. september til 22. oktober. I juni 2023 var utstillingen i Glasgow, Skottland.
prosjektets nettside

Jeg har lyst til å være en god far i fremtiden. Som min far var for meg. Jeg vil også jobbe med barn og ungdom og være den beste rollemodellen.

Teksten kalt Rollemodell

, Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november, NOR2 1 artwork, ,

Tekst og collage hentet fra utstillingen Kreativ sammen som du kan se på Kunstgarasjen i Bergen 19. oktober-5.november

Kontaktpersoner

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II - Bergen
mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069

Milfrid Tonheim

Forsker I - Bergen
mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

, , Norway poster large, ,