Gå rett til innhold
<
<
Julie

Julie Runde Krogstad

Seniorforsker

julr@norceresearch.no
+47 992 54 814
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Julie er utdannet statsviter i offentlig politikk og administrasjon, og seniorforsker på forskningsgruppen Klima, miljø og bærekraft. Jeg har mange års erfaring som forsker og prosjektleder fra NORCE og Transportøkonomisk institutt.

Mine forskningsinteresser er knyttet til organisering og styring av politikk og offentlig forvaltning, lokal energipolitikk, bytransport og byvekstavtaler.

Jeg er nå i gang med en PhD i offentlig politikk og administrasjon på Universitetet i Agder, gjennom et nytt forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, 'Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities' (SUSTAIN).


Se alle prosjekter
Publikasjoner
Public transport service level and usage in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. An investigation into the developments during the decade 2010-2019. – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Governing Urban Transport Packages in Norway: Understanding Conditions for Public Participation – 2023
Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Hvordan sikre universell utforming av reisekjeder i et system med sammensatte lover, regler og ansvar? – 2022
Innovasjon i anleggsbransjen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Akseptable tiltak for mer effektive og miljøvennlige arbeidsreiser i store byområder – Transportøkonomisk institutt 2021
Socio-economics, urban structure and the transport system in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. A comparative analysis of various urban characteristics and their importance for sustainable transport. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Trafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformen – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Is there enough trust for the smart city? exploring acceptance for use of mobile phone data in oslo and tallinn – Technological Forecasting and Social Change 2020
Kollektivtransport for alle: Bussjåførenes rolle – Transportøkonomisk institutt 2019
Norway: The Reluctant Adopter of Marketization – 2019
National goals and tools to fulfil them: A study of opportunities and pitfalls in Norwegian metagovernance of urban mobility – Transport Policy 2019
How Regional Authorities Act Under Restricted Decentralization: Evidence from the Norwegian Transport Sector – Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) 2019
Nullutslippskrav for drosjenæringen i Akershus – Muligheter og konsekvenser – Transportøkonomisk institutt 2018
Sporing av reiser ved hjelp av mobiltelefoner. Hva mener innbyggerne? – Transportøkonomisk institutt 2018
Byvekstavtalene – balansekunst for nullvekst – Samferdsel 2018
Hva er egentlig smarte byer? – Samferdsel 2018
Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte? – KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2017
Hvordan få til effektive kollektivbyttepunkt for reisende og operatører? – Transportøkonomisk institutt 2016
Universell utforming av stasjonsområder - erfaringer fra brukerne – Transportøkonomisk institutt 2016
Gradual change towards re-integration: Insights from local public transport in Norway – Public Policy and Administration 2016
Improving walking conditions for older adults. A three-step method investigation – European Journal of Ageing 2015
Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren – Transportøkonomisk institutt 2013
Ikke enkelt å samordne landets kollektivtrafikk, men gevinster kan hentes i et harmonisert takstsystem – Samferdsel 2012
Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? – Transportøkonomisk institutt 2012
Se alle publikasjoner på Cristin