<
<
Julie Runde Krogstad

Julie Runde Krogstad

Senior Researcher

julr@norceresearch.no
+47 992 54 814
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

I am a political scientist and senior researcher in the research group Climate, Environment and Sustainability. I am especially interested in transport-, energy- and climate policies, especially related to public administration, the local and regional level and sustainable urban transport. I have broad experience from national research projects and as a project manager. I am currently engaged in a PhD research project in Public Administration at the University of Agder, financed by the Norwegian Research Council, called "Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities" (SUSTAIN). The project is ongoing until 2025. I have previous working experience from Institute of Transport Economics, Agder county and Norwegian Public Roads administration.

Julie Runde Krogstad

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Klima, miljø, bærekraft

More information about Julie Runde Krogstad

See profile in Cristin

Open resume

Download pressphoto
Projects
See all
See all
Publications
Komparative studier Nord-Jæren, Trondheim og Bergen av bymiljøpakker og mobilitet 2018–2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Hvordan sikre universell utforming av reisekjeder i et system med sammensatte lover, regler og ansvar? – 2022
Innovasjon i anleggsbransjen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Socio-economics, urban structure and the transport system in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. A comparative analysis of various urban characteristics and their importance for sustainable transport. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder – Norce Samfunnsforskning 2020
Trafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformen – NORCE Samfunnsforskning 2020
Is there enough trust for the smart city? exploring acceptance for use of mobile phone data in oslo and tallinn – Technological Forecasting and Social Change 2020
Norway: The Reluctant Adopter of Marketization – 2019
National goals and tools to fulfil them: A study of opportunities and pitfalls in Norwegian metagovernance of urban mobility – Transport Policy 2019
How Regional Authorities Act Under Restricted Decentralization: Evidence from the Norwegian Transport Sector – Scandinavian Journal of Public Administration 2019
Byvekstavtalene – balansekunst for nullvekst – Samferdsel 2018
Hva er egentlig smarte byer? – Samferdsel 2018
Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte? – KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2017
Gradual change towards re-integration: Insights from local public transport in Norway – Public Policy and Administration 2016
Improving walking conditions for older adults. A three-step method investigation – European Journal of Ageing 2015
Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren – Transportøkonomisk institutt 2013
Ikke enkelt å samordne landets kollektivtrafikk, men gevinster kan hentes i et harmonisert takstsystem – Samferdsel 2012
Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? – Transportøkonomisk institutt 2012
See all publications in Cristin