<
<
Julie Runde Krogstad

Julie Runde Krogstad

Seniorforsker

julr@norceresearch.no
+47 992 54 814
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Julie er statsviter og seniorforsker i offentlig politikk og administrasjon, med særlig interesse for transport- og klimapolitikk. Hun har tidligere erfaring fra Transportøkonomisk institutt, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Julies forskningsfelt er organisering og styring av transportsektoren, reformer, bytransport og byvekstavtaler. Hun har lang erfaring fra store forskningsprosjekter og som prosjektleder.

Julie Runde Krogstad

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Julie Runde Krogstad

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Hvordan sikre universell utforming av reisekjeder i et system med sammensatte lover, regler og ansvar? – 2022
Innovasjon i anleggsbransjen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Parkering som virkemiddel for å nå nullvekstmålet: Undersøkelser og analyser i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Socio-economics, urban structure and the transport system in Bergen, Trondheim and Nord-Jæren. A comparative analysis of various urban characteristics and their importance for sustainable transport. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Mot nullvekst og bærekraftig mobilitet. Utvikling av bypakker i tre norske byområder – Norce Samfunnsforskning 2020
Trafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformen – NORCE Samfunnsforskning 2020
Is there enough trust for the smart city? exploring acceptance for use of mobile phone data in oslo and tallinn – Technological Forecasting and Social Change 2020
Norway: The Reluctant Adopter of Marketization – 2019
National goals and tools to fulfil them: A study of opportunities and pitfalls in Norwegian metagovernance of urban mobility – Transport Policy 2019
How Regional Authorities Act Under Restricted Decentralization: Evidence from the Norwegian Transport Sector – Scandinavian Journal of Public Administration 2019
Byvekstavtalene – balansekunst for nullvekst – Samferdsel 2018
Hva er egentlig smarte byer? – Samferdsel 2018
Er «smarte byer» løsningen på omstillingen til et grønt skifte? – KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2017
Gradual change towards re-integration: Insights from local public transport in Norway – Public Policy and Administration 2016
Improving walking conditions for older adults. A three-step method investigation – European Journal of Ageing 2015
Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren – Transportøkonomisk institutt 2013
Ikke enkelt å samordne landets kollektivtrafikk, men gevinster kan hentes i et harmonisert takstsystem – Samferdsel 2012
Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? – Transportøkonomisk institutt 2012
Se alle publikasjoner på Cristin

Ekstern lenke

Is there enough trust for the smart city? Exploring acceptance for use of mobile phone data in Oslo and Tallinn

Ekstern lenke

How Regional Authorities Act Under Restricted Decentralization: Evidence from the Norwegian Transport Sector

Ekstern lenke

Gradual change towards re-integration: Insights from local public transport in Norway

Aktuelt

Vil undersøke batteriproduksjon som mulig grønn industrisatsning i Agder

Aktuelt

Fylkeskommunene vil involveres mer i arbeid med trafikksikkerhet