Helseteknologi

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert helseteknologi som anvendelsen av organisert kunnskap og ferdigheter i teknisk utstyr, medisiner, vaksiner, prosedyrer og systemer som er utviklet for å løse et helseproblem og forbedre livskvalitet. I NORCE har vi ulike kompetanser som bygger opp under helseteknologi. Vi har blant annet jobbet med eldre og gaming, bruk av maskinlæring og AI til analyse av tekst og bilder, bruk av AR og VR til opplæring og eksponeringsterapi, avanserte simuleringer som kan brukes i beslutningsstøtte, menneske-maskin interaksjon, interaksjonsdesign og evaluering av brukeropplevelse og bruk av velferdsteknologi.


NORCE har mye kompetanse innen biomedisinsk instrumentering, sensorteknologi og biomedisinsk optikk spesielt.

Se også:

KontaktpersonAktuelt