Spillteknologi

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

Spillteknologibasert utvikling gir helt nye muligheter for totalforståelse og effektivisering både innenfor utvikling av ny teknologi, formidling, trening og effektivisering av operasjoner, samt forskning og undervisning. Spillteknologibasert 3D simulering og maskinlæring gir helt nye muligheter for total situasjonsforståelse og samhandling. De største faglige utfordringene er å utvikle metoder for å utvikle fysiske modeller som beskriver nøyaktige krefter, egenskaper og oppførsel av enkeltkomponenter og hele total-systemet i en sanntids 3D-verden. NORCE Brønn og Drilling i Stavanger har utviklet en Open Lab Drilling simulator, som er et opplærings- og forskningsverktøy for effektivisering av boreoperasjoner, hvor det også er brukt maskinlæring.