Irina Erdvik

Irina Erdvik

Forsker
Epost: irer@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Erdvik har en PhD i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole (2020), samt bachelor og master i folkehelse (2011 og 2013) og utdannelse i pedagogikk (2014) fra Universitetet i Agder. Hun er i dag forsker i Samfunnsavdelingen ved NORCE. Erdvik har erfaring med forskning på barn og unges positive utvikling og læring, med et særlig fokus på betydningen av unges deltakelse i ulike kontekster for fysisk aktivitet. Hun har eksempelvis forsket på betydningen av erfaringer fra ulike bevegelseskontekster (deriblant kroppsøving i skolen, organisert idrett og selv-organisert aktivitet) for barn og unges psykiske helse. Hennes forskningserfaring inkluderer både kvantitative og kvalitative design, og hun kan vise til en bred forskningsinteresse som inkluderer blant annet psykologiske, pedagogiske og sosiologiske perspektiver relatert til ulike folkehelsetematikker, psykisk helse, sosial ulikhet, marginaliserte grupper, utdanning, kroppsøving i skolen, idrett og fysisk aktivitet.

Aktuelt