Go straight to content
<
<
Astrid

Astrid Espegren

Senior Researcher

ases@norceresearch.no
+47 411 26 474
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Astrid Espegren is a Sr Researcher at NORCE. She has extensive experience in the field of migration and integration having worked for the Norwegian Directorate of Immigration (UDI), the UNHCR Regional Hub in Nairobi and the Norwegian Directorate of Diversity and Integration (IMDi). Espegren also has experience from several research projects on integration and collaboration between the public and third sectors.

Astrid Espegren

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Restructuring of the Public Sector

More information about Astrid

See profile in Cristin

Open CV

Download pressphoto

Projects

See all
See all
Publications
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Kartlegging av kommunikasjonsutfordringer ved helse- og omsorgstjenester – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Protecting skilled Afghan women: Brain save and the politics of vulnerability – Global Policy 2022
Gloppenmodellen - en fagutdanningsmodell for fremtiden – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeidsmodellen KMV - Kvalifisering av Minoritetsspråklige Voksne – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Evaluation of the leisure card-pilot in Norway: Report 2 – Institutt for samfunnsforskning 2022
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
The Educated Refugee Woman. An Emerging Resettlement Category? – Global Policy Opinion (blog) 2021
Evaluering av kurset DesignMEG – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries – Institutt for samfunnsforskning 2021
Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering – Institutt for samfunnsforskning 2021
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Resultatmål i introduksjonsprogrammet for flyktninger – NORCE Norwegian Research Centre 2019
See all publications in Cristin