Gå rett til innhold
<
<
NORCE i FoU-partnerskap for "Gloppen- modellen" - ein utdanningsmodell for framtida.

NORCE i FoU-partnerskap for "Gloppen- modellen" - ein utdanningsmodell for framtida.

Innsikt

Publisert: 20.05.2019
Oppdatert: 20.07.2022

Øyvind Hellang
Astrid Espegren

NORCE Samfunn har inngått et forsknings- og utviklingspartnerskap med Gloppen kommune, NAV Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune om å dokumentere og videreutvikle «Gloppenmodellen».

Gloppenmodellen er en samarbeidsform for å sikre rask og god fagutdanning til minoritetsspråklige, som igjen kan lede til raskere varig arbeid og integrering. Denne modellen er trukket frem som en nasjonal interessant modell av regjering og i NOUer.

Gloppen kommune har i samarbeid med NORCE søkt og fått tilslag på kr 1,2 mill. for 2019 fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) gjennom kommunale utviklingsmidler (KUM). Samarbeidsprosjektet vil vare i 3 år med en total ramme på kr 4,5 mill basert på årlige tildelinger og stor egeninnsats fra kommuner og fylkeskommune., Representanter fra Gloppen kommune, prosjekteier, og samarbeidspartnere, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og NAV. NORCE følger prosjektet., Gloppen, ,

Representanter fra Gloppen kommune, prosjekteier, og samarbeidspartnere, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og NAV. NORCE følger prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet var at mange voksne minoritetsspråklege i kommunen ønsket seg utdanning som helsefagarbeider, samt at behovet for framtidig arbeidskraft innen fagfeltet vil bli stor. Erfaringene er svært positive og det har blitt starta nye klasser hvert år med unntak av 2014. Flere kommuner i Nordfjord har nå med elever som følger Gloppenmodellen. Etter noen års erfaring er det nå behov for å vurdere resultatene av Gloppenmodellen. I tillegg trenger modellen å utvikles vider og bli mindre "personavhengig".

Målet er å få utarbeidet en standardisert fagutdanningsmodell for minoritetsspråklege som kan overføres til alle deler av landet. Gloppen kommune, ved Ann Iren Festervoll, skal lede prosjektet og forskere Øyvind Hellang og Astrid Espegren fra NORCE Samfunn skal jobbe tett med arbeidsgruppen for å tilføre erfaringer og kunnskap fra tidligere prosjekter slik som «Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne» i Lindesnesregionen i Agder.


Her kan man lese om saken på Gloppen kommune sin nettside.

Arbeidet med en omfattende reform av introduksjonsordningen for innvandrere og flyktninger er i gang

Jan Tore Sanner

Marte Garmann, Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister.  (2019), Jan Tore Sanner, ,

Kilde:
Marte Garmann

Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister. (2019)

Les mer om prosjektet

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev