Andreas Størksen Stordal

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 56 36
Epost: asto@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway