Musikkterapi

Sist oppdatert: 13. nov. 2020

Musikk bygger innsikt og identitet, relasjoner og fellesskap og fungerer som en helsefremmende ressurs både i klinikk og i hverdagsliv. Musikkterapi fokuserer på musikkens betyding for helse, og forsking viser at musikkterapi kan gi svært gode resultater i f.eks. psykisk helsevern, rusbehandling, kriminalomsorg, rehabilitering ved nevrologiske skader, eldreomsorg, og lindrende behandling.

NORCE, gjennom Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT), forsker både på profesjonell musikkterapi i behandling og på helsefremmende bruk av musikk i ulike hverdagssammenhenger. Psykisk helsevern, eldreomsorg, barnevern, kriminalomsorg, nevrorehabiltering og barnehage/skole er sentrale arenaer i vår forskning.

GAMUT

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking er et samarbeid mellom Universitet i Bergen og NORCE.

Se hjemmesiden til GAMUT

Prosjekter

Aktuelt