Musikkterapi

Musikk bygger innsikt og identitet, relasjoner og fellesskap og fungerer som en helsefremmende ressurs både i klinikk og i hverdagsliv. NORCE forsker både på profesjonell musikkterapi i behandling og på helsefremmende bruk av musikk i ulike hverdagssammenhenger. Psykisk helsevern, eldreomsorg, barnevern, kriminalomsorg, nevrorehabiltering og barnehage/skole er sentrale arenaer i vår forskning.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.