Gå rett til innhold

Ungdom vet best hva ungdommer er opptatt av – vær med å bygge opp «Norteen»

Norge er helt avhengig av dere ungdommer! En aktiv, engasjert og arbeidsvillig ungdomsgenerasjon – en generasjon som deltar i skolen, i demokratiet, i kampen for et bedre samfunn.

Hvis det skal legges til rette for at alle deltar, trenger vi å vite hva du er opptatt av.

  • Hva er bra med å være ung?
  • Hva skremmer deg i samfunnet?
  • Hva burde vi voksne vite mer om?
  • Hvor kjenner ungdom press fra?
  • Hva hadde vært annerledes om dere unge hadde fått være med å bestemme?

Vår ambisjon er å bygge opp den største informasjonsbank om hvordan ungdommer i hele Norge tenker, hva de driver med, og hva de ønsker å bidra til.


Hvordan skjer dette?

Våren 2024 gjennomfører vi en landsommfattende spørreundersøkelse for. For å gjennomføre undersøkelsen ønsker vi å samarbeide med skolene. Vi håper derfor din skole legger til rette for å gjennomføre undersøkelsen.  

Hva er formålet med å samle inn masse informasjon om ungdommer?

Hva tenker, ønsker og gjør ungdommer med tanke på å delta i skolen, i demokratiet og kampen for et bedre samfunn?

Ved å samle denne kunnskapen får vi mulighet til å forske på og analysere hva som må til for at flest mulig ungdommer får ta del i samfunnet og finne seg en fremtidig utdannings- og yrkeskarriere.

I tillegg kan vi bedre svare på hva som er god psykisk helse, hvorfor noen dropper ut av skolen og hva som må til for å sikre «innenforskap». Om fritidsjobb er bra for å få seg jobb i fremtiden, eller hvorfor noen er ensomme?

Gjør det noen forskjell om jeg bidrar med min mening?

Det enkle svaret er ja. Ved å dele din kunnskap erfaringer med oss, kan du hjelpe kommende generasjoner.

Den innsikten vi får gjennom svarene, vil være utrolig verdifull for forskningen vår.

Forskningen vår gir politikere, myndigheter og næringsliv et grunnlag for beslutninger for bedre å legge til rette for ungdommer som vokser opp etter dere.

Du kan være med å sikre at «Norge i morgen» blir enda bedre enn «Norge i dag».

Vi forsker på ungdommer og emner som dere er opptatt av

I NORCE forsker vi på helse, samfunn, klima, miljø og teknologi. Vi forsker blant annet på hvordan vi sikrer «innenforskap» så ingen ungdommer faller utenfor. Vi forsker på barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi forsker på hvilke konsekvenser klimaendringene har for de kommende generasjonene, og hvilken teknologi som kan bremse den globale oppvarming.

Hva vet vi om ungdommer fra forskningen vår?

Vi har forsket på ungt utenforskap i mange år og har satset ekstra mye på dette temaet siden 2019. Vi har på mange måter tjuvstartet regjeringens samfunnsoppdrag innen dette temaet.

Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom dårlig psykisk helse og frafall fra skole og arbeidsliv.

Vi vet også at mobbing og lav inntekt er risikofaktorer for å falle utenfor.

I Norge har en høyere andel unge mentale utfordringer sammenliknet med resten av Europa.

Dårlig psykisk helse øker sannsynligheten for frafall uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Merete Labriola

Merete er prosjektleder for NORTEEN. Hun har ansvar for at beslutningene som forskergruppen bak NORTEEN tar, blir gjennomført. Hun er ansvarlig for innholdet i spørreskjemaet og for datainnsamlingen. I tillegg har hun ansvar for at kvaliteten på forskningen som kommer fra NORTEEN er så god som mulig.

Som 16-åring ville Merete bli veterinær – men hun slet med å forstå kjemi og i det hele tatt var hun ikke så flink til å gå på skolen, hun var mye flinkere til å gå på fest. Men hun kom seg gjennom skolen og interessen for dyr ble erstattet av interesse for mennesker og menneskers helse. Merete endte opp med å studere folkehelsevitenskap

Prosjektleder
Merete Labriola

Forsker I - Bergen

mela@norceresearch.no
+47 56 10 76 48

Rebecca Lynn Radlick

Rebecca har doktorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og forsker blant annet på temaer knyttet til inkludering av ungdom, og gjerne de med flerkulturell bakgrunn. I NORTEEN er Rebecca ansvarlig for koordinering av de forskjellige elementene i kohorten, fra utvikling av spørsmål, personvern, og rekruttering.

Rebecca vokste opp i USA og når hun var 16 hadde hun ikke bestemt seg for hva hun ville «bli». Mest interessant da var å jobbe innenfor kriminologi og jus eller med dyr. Før hun flyttet til Norge sent i 20-årene og kom på sporet til å bli forsker har Rebecca også hatt gøye jobber som leder for en musikkbutikk og ved et ungdomsmuseum der hun gjorde besøkende kjent med slanger og andre krypdyr.

Forsker
Rebecca Lynn Radlick

Helsetjenester og helseøkonomi Forsker II - Bergen

rera@norceresearch.no
+47 56 10 76 35

Kjell Morten Stormark

Kjell Morten Stormark er professor i barne- og ungdomspsykologi og har doktorgrad i biologisk og medisinsk psykologi fra UiB. Han forsker blant annet på betydningen av ansiktsemosjoner i samspillet mellom foreldre og spedbarn, hvordan naturopplevelser virker fysiologisk og psykologisk rekreerende og sammenhengene mellom ernæring og psykisk helse. Han liker både å jobbe med eksperimenter og epidemiologisk forskning for å forstå hva som fremmer og hemmer god psykisk helse, men også for at barn og unge, som kanskje ellers ikke kommer til ordet, skal få et talerør.

Da han var 16 år søkte han seg inn på den nyopprettede videregående skolen i Måløy, på studieforeberedende linje eller allmennfag som det het den gang, for å kunne studere noe som handlet om både om tall, mennesker, enten i Oslo eller Bergen. Valget falt på psykologi i Bergen, men parallelt med det var han med på oppstarten av den største nærradioen på begynnelsen av 1980 tallet, Studentradioen i Bergen. Senere var han i mange år i styret til Bergen Filmklubb, før studier og jobben som forskningsassistent ble altoppslukkende.

Forsker
Kjell Morten Stormark

Forsker I, gruppeleder Psykisk folkehelse - Bergen

kjst@norceresearch.no
+47 56 10 72 83

Thea Gregersen

Thea Gregersen har doktorgrad i (klima)psykologi fra UiB og forsker på folks holdninger, følelser og atferd knyttet til klimaendringer og klimatiltak. Hun liker spesielt godt å jobbe med store spørreundersøkelser. I NORTEEN har Thea ansvar for klimaspørsmålene. Sammen med Martin har hun også ansvar for ungdomspanelet som har bidratt til utvikling og pilotering av spørsmålene i undersøkelsen.

Når Thea var 16 søkte hun seg inn på Medier og kommunikasjon (vgs) og tenkte kanskje hun skulle bli journalist eller filmregissør. Sånn ble det ikke. Isteden flyttet hun fra Fredrikstad til Bergen for å studere psykologi etter videregående. Hun har bodd i Bergen siden 2012.

Forsker
Thea Gregersen

Klima, miljø, bærekraft Forsker II - Bergen

thgr@norceresearch.no
+47 56 10 73 19
95281380

Martin Skagseth

Martin Skagseth er utdannet idrettsfysiolog og lektor fra NTNU og har jobbet 6 år i arbeidsrettet rehabilitering før han tok en doktorgrad på sykefravær og ble forsker. I tillegg har han en stilling som veileder, gruppeterapeut og forsker ved smerteklinikken ved Haukeland sykehus. Han er opptatt av å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet, eller å stå i arbeid på tross av utfordringer, og er spesielt interessert i hva som bidrar til unge sin vei mot et bærekraftig og helsebringende arbeidsliv. I NORTEEN har Martin ansvar for ungdomspanelet sammen med Thea og bidrar på spørsmål mot helse og arbeidsdeltakelse.

Når Martin var 16 år, hadde han nok egentlig for mye energi til å klare å konsentrere seg på skolen hele dagen. Det sosiale var viktigst, noe som gjenspeilte seg i tilstedeværelsen og etter hvert karakterene. Egentlig vil han bare stå på ski, være med venner og spille fotball. Overaskende nok var det han som endte opp med å sitte lengst på skolebenken av alle i venneflokken.

Forsker
Martin Skagseth

Forsker II - Bergen

mask@norceresearch.no
+47 56 10 76 55

Tonje Fyhn

Tonje Fyhn jobber for å få til mer forskning på hvordan alle som ønsker skal kunne delta i skolen, arbeidslivet, og i meningsfulle fritidsaktiviteter. Selv forsker hun på hvordan de som synes det er vanskelig å få jobb, kan få det allikevel. Hun forsker også på hva som gjør at noen syns det er kjempelett å få til både skole, jobb, venner og fritid, mens andre synes det er ganske vanskelig.

Som 16-åring søkte hun seg inn på musikklinjen på videregående og spilte trombone. Hun skulle enten jobbe med bistandsarbeid i utlandet da hun ble voksen, eller bo i New York og gå på musikaler hver kveld. I stedet endte hun opp med en doktorgrad i samfunnspsykologi og har gjort Bergen til sitt hjem.

Forsker
Tonje Fyhn

Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse - Bergen

tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27

Eirin Mølland

Eirin Mølland er siviløkonom og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har jobbet som forskere i NORCE, lærer på Vennesla videregående skole og førsteamanuensis på Universitet i Agder. Som forsker har Eirin først og fremst jobbet med temaer knyttet til sosial ulikhet og hvordan flere kan oppleve å lykkes med skole og i jobb.

Da Eirin var 16 år gledet hun seg veldig til hun skulle reise til USA for å gå ett år på High School. Etter videregående var Eirin sin plan å studere økonomi.

Forsker
Eirin Mølland

Helsetjenester og helseøkonomi Forsker II - Kristiansand

eimo@norceresearch.no

+47 415 63 717

Priyanthi Borgen Gjerde

Priyanthi Borgen Gjerde er spesialist i allmennmedisin og jobber som leder for Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) i Bergen ved NORCE. I tillegg jobber hun som fastlege i Bergen. Hun har en doktorgrad i psykiatri og har forsket mye på alvorlige sinnslidelser, rus og psykofarmaka. Ved AFE forsker hun på mental helse, kvinnehelse og sårbare grupper. Hun har barn med diverse utfordringer og er meget engasjert i unges helse, hvordan helsevesenet møter unge og ønsker å bedre helsetjenestene særlig for unge.

Som 16 åring hadde hun ingen klar ide om hva hun skulle jobbe med som voksen. Hun hadde en vanskelig barndom og ungdomstid og ønsket først og fremst å reise, møte ulike kulturer og gjøre noe humanitært arbeid. Det å studere videre var noe hun først tenkte på i siste delen av videregående og da var planen å bli lege og jobbe for Leger uten grenser. Hun studerte medisin ved Universitet i Bergen og har jobbet en del frivillig, men ønsket om å jobbe for Leger uten grenser er der fortsatt.

Forsker
Priyanthi Borgen Gjerde

Forskningsleder AFE - Bergen

prig@norceresearch.no
+47 56 10 72 70

Åsta Dyrnes Nordø

Åsta har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har politisk adferd som forskningsfelt. Hun er interessert i å forstå hva som former unges politiske engasjement og hvilke politiske saker som er viktig for de unge. Åsta har jobbet mye med spørreundersøkelser, og i NORTEEN er hun ansvarlig for spørsmålene om politisk orientering og samfunnsengasjement.

Da Åsta var 16 år flyttet hun til Bergen for å gå på Tanks videregående skole. Hun hadde brutt med miljøet på hjemstedet og ønsket å starte på nytt i byen hvor det forhåpentligvis fantes noen som var mer lik henne selv. Hun så seg aldri tilbake og fikk mange nære venner disse årene. Etter videregående startet hun på studier i statsvitenskap ved UiB, og i løpet av utdannelsen har hun vårt heldig å få bo og studere både i Canada, Tyskland og USA.

Forsker
Åsta Dyrnes Nordø

Omstilling i offentlig sektor Forsker II - Bergen

asno@norceresearch.no
+47 56 10 73 06