Gå rett til innhold
<
<
Thea Gregersen

Thea Gregersen

Forsker III

thgr@norceresearch.no
+47 56 10 73 19
95281380
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Thea Gregersen

Mer info om Thea Gregersen

Se profil i Cristin

Publikasjoner
Klimaskepsis (oppdatert 2023) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2023
Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2023) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2023
Oljenæringen om 10 til 15 år: Mindre, som i dag eller større? – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2023
Bekymring for klimaendringer (oppdatert 2023) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2023
Fremdeles delte meninger om landbasert vindkraft, mens flertallet for havvind minker noe – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2023
Expected climate change consequences and their role in explaining individual risk judgments – PLOS ONE 2023
In the green? Perceptions of hydrogen production methods among the Norwegian public – Energy Research & Social Science 2023
Did concern about COVID-19 drain from a ‘finite pool of worry’ for climate change? Results from longitudinal panel data – The Journal of Climate Change and Health 2022
Klimatiltak: Strøm og energi – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Klimaendringene og følelser – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2022) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2022). – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Klimaskepsis (Oppdatert 2022) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Bekymring for klimaendringer (oppdatert) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Folket vil ha havvind – delt på midten om vindkraft på land – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2022
Klimaendringene – en fjern trussel? – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Flyreiser og effekt på klimaendringene – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Oljenæringens fremtid – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Outcome expectancies moderate the association between worry about climate change and personal energy-saving behaviors – PLOS ONE 2021
Bekymring for klimaendringer (Oppdatert 2021) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Teknologioptimisme – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2021) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2021) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Klimaskepsis (Oppdatert 2021) – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer? – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
Tillit til mediedekning om klima – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2020
Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change – Frontiers in Psychology 2020
Holdninger til bompenger – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2020
Klimaskepsis – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2020
Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2020
Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2019
Se alle publikasjoner på Cristin