Gå rett til innhold
<
<
Merete

Merete Labriola

Forsker I

mela@norceresearch.no
+47 56 10 76 48
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Labriola er en del av forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Gruppen søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Merete Labriola

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Arbeid, helse og inkludering

Mer info om Merete

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Kunnskapsoppsummering: Hvordan er sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet belyst i nordisk forskningslitteratur i perioden 2015–2022? – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Forskjell mellom NEETs (unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring) i Norge mellom kommuner i ulike sentralitetsklasse 1–6, 2015–2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
"Når det dirrer i rommet" - sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagetjenesten – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The timing and duration of depressive symptoms from adolescence to young adulthood and young adults’ NEET status: the role of educational attainment – Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2022
Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges etableringsvalg – NORCE Norwegian Research Centre 2022
"To have and then lose the safety net” – Female cancer survivors’ experiences of the process of becoming ready to return to work – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2021
Perceived stress among adolescents as a marker for future mental disorders: A prospective cohort study – Scandinavian Journal of Public Health 2021
The impact of childhood diagnosed ADHD versus controls without ADHD diagnoses on later labour market attachment - a systematic review of longitudinal studies – Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021
Physical activity, return to work self-efficacy, and work status among employees undergoing chemotherapy for cancer - a prospective study with 12 months follow-up – BMC Cancer 2021
The comparative effects of brief or multidisciplinary intervention on return to work at 1 year in employees on sick leave due to low back pain: A randomized controlled trial – Clinical Rehabilitation 2021
Labour market attachment among parents and self-rated health of their offspring: An intergenerational study – European Journal of Public Health 2020
The Predictive Value of Return to Work Self-efficacy for Return to Work Among Employees with Cancer Undergoing Chemotherapy – Journal of occupational rehabilitation 2020
Cross-cultural adaptation and validation of the danish version of the 19-item return-to-work self-efficacy (RTWSE-19) questionnaire – Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2016
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt