Gå rett til innhold
<
<
Roger

Roger Normann

Sjefsforsker

rono@norceresearch.no
+47 480 10 540
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Roger Normann, Ph.D. Industrial management (2007), er sjefsforsker i NORCE og leder av Center for Modelling Social Systems at NORCE (CMSS). Normann har 20+ års erfaring som anvendt forsker, prosjektleder og forskningsleder. Han var administrerende direktør i Agderforskning til det fusjonerte med NORCE og han har vært instituttleder ved institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Normann er innovasjonsforsker og har forskningserfaring fra prosjekter som tar for seg ulike aspekter av både nasjonale og regionale spørsmål i det norske innovasjonssystemet, næringspolitikk og forskningspolitikk. I tillegg til at han har lang erfaring med ulike typer analyser på virksomhetsnivå mulighetsstudier, markedsanalyser, etc. Normann har for eksempel publikasjoner på tema som SkatteFUNN, næringsklynger, brukerdrevne forskningsprosjekter, smart spesialisering, ledelse, governance, regionale og nasjonale innovasjonssystemer, forskningsroller, høyere utdanning, instituttsektor, kommersialisering av forskning (TTO), mm. Normann har også vært prosjektleder for tre påfølgende rammeavtaler med Innovasjon Norge, og på anvendte prosjekter for Norges forskningsråd. Normann er også leder for kompetansenettverket Agdering https://agdering.no/

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Documenting Data Use in a Model of Pandemic “Emotional Contagion” Using the Rigour and Transparency Reporting Standard (RAT-RS) – 2022
Field analysis of industrial development in a peripheral region of Norway – Norsk Geografisk Tidsskrift 2022
Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med revmatiske lidelser – NORCE Norwegian Research Centre 2020
The Agder region: an innovation policy case study – 2020
Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Multi-agent kunstig intelligens og offentlig politikk – Samfundslederskab i Skandinavien 2019
Den tredje rollen: Fra distriktshøgskole til universitet – 2019
Smart specialisation—Norwegian adoptions – Journal of the Knowledge Economy 2019
The role of local government in rural communities: culture-based development strategies – Local Government Studies 2019
University Collaboration at a Cross-Road: Evolution and Tensions in Third-Mission Engagement – 2018
Designed for Regional Engagement? The Case of Telemark University College – 2018
Utredning av alternative modeller for kommersialisering av forskning ved Universitetet i Agder – Agderforskning 2018
Economic specialization and diversification at the country and regional level: introducing a conceptual framework to study innovation policy logics – European Planning Studies 2018
Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency – Innovation. The European Journal of Social Sciences 2018
Agency, Networks and Complexity: The many roles of academic institutions in regional development and coalition building – Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía 2017
Management strategies in cluster projects – Cases and discussion – 2017
The Role of Higher Education Institutions in Fostering Industry Clusters in Peripheral Regions: Strategies, Actors and Outcomes – Higher Education Policy 2017
Between Rigour and Regional Relevance? Conceptualising Tensions in University Engagement for Socio-Economic Development – Higher Education Policy 2017
Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille – Forskningspolitikk 2017
Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme – Journal of Innovation and Entrepreneurship 2017
Emergence of regional leadership - a Field approach – Regional studies 2017
Universities’ external relations – 2016
Universities' external relations – 2016
Developing a sustainable business model in a changing economy – 2016
External engagement and the academic heartland: The case of a regionally-embedded university – Science and Public Policy 2016
Regional satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon – Agderforskning 2015
Kunnskapsgrunnlaget for klyngeprogrammene og delmål 3: «Flere innovative næringsmiljøer» – Agderforskning 2014
Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy – International Journal of Action Research 2014
Action research strategies at the “third place” – International Journal of Action Research 2014
Ledelse av regionale nettverksprosesser: meningsdannelse og kritikk – 2014
Forskere møter praktikere – ett eksempel fra Interreg – 2014
Regional Leadership: A Systemic View – Systemic Practice and Action Research 2013
Who can govern? Comparing network governance leadership in two Norwegian city-regions – European Planning Studies 2013
Regional innovasjonspolitikk i spenningen mellom nasjonale føringer og regionale strategier – 2013
Nettverksstyring av klyngeprosjekter – 2013
Regional samhandling for innovasjon – 2013
Developing the ‘Third Place’ – The Collaborative Roles of Universities in Territorial Knowledge Creation – 2013
Managing collaborative R&D programmes: how to achieve programme learning – 2012
Byråkratisk hybrid eller svar på Agders utfordringer? – Fædrelandsvennen 2012
Municipalities as Governance Network Actors in Rural Communities – European Planning Studies 2012
The Collaborative Steering Dilemma of Network-based Development – 2012
Mulighetsstudie for “Technology Transfer Office”-funksjonen ved Universitetet i Agder. En utredning for Universitetet i Agder – Agderforskning AS 2011
Klyngegovernance - perspektiver på styrt utvikling av klyngeperspektiver – 2011
Understanding Multi-Level Approaches To regional Policy Implementation: The Research Design Challenge – 2011
Kulturen og den instrumentelle tenkemåte - Eksempelet Kristiansand – 2011
Klyngegovernance – Perspektiver på styrt utvikling av klyngeprosjekter – 2011
The contradictory nature of knowledge : a challenge for understanding innovation in a local context and workplace development and for doing Action Research – AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence 2009
Reflexive democracy: creating actionable knowledge through regional development coalitions – AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence 2005
The Agder Story – AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence 2005
When research and practice collide: The role of action research when there is a conflict of interest with stakeholders – ? 2004
Se alle publikasjoner på Cristin