Gå rett til innhold
<
<
Roger

Roger Normann

Sjefsforsker

rono@norceresearch.no
+47 480 10 540
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Roger Normann, Ph.D. Industrial management (2007), er sjefsforsker i NORCE og leder av Center for Modelling Social Systems at NORCE (CMSS). Normann har 20+ års erfaring som anvendt forsker, prosjektleder og forskningsleder. Han var administrerende direktør i Agderforskning til det fusjonerte med NORCE og han har vært instituttleder ved institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Normann er innovasjonsforsker og har forskningserfaring fra prosjekter som tar for seg ulike aspekter av både nasjonale og regionale spørsmål i det norske innovasjonssystemet, næringspolitikk og forskningspolitikk. I tillegg til at han har lang erfaring med ulike typer analyser på virksomhetsnivå mulighetsstudier, markedsanalyser, etc. Normann har for eksempel publikasjoner på tema som SkatteFUNN, næringsklynger, brukerdrevne forskningsprosjekter, smart spesialisering, ledelse, governance, regionale og nasjonale innovasjonssystemer, forskningsroller, høyere utdanning, instituttsektor, kommersialisering av forskning (TTO), mm. Normann har også vært prosjektleder for tre påfølgende rammeavtaler med Innovasjon Norge, og på anvendte prosjekter for Norges forskningsråd. Normann er også leder for kompetansenettverket Agdering https://agdering.no/

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin