Gå rett til innhold
<
<
Trenger ny og bedre teknologi i havvindnæringen

Trenger ny og bedre teknologi i havvindnæringen

Aktuelt

Publisert: 14.03.2024
Oppdatert: 14.03.2024

Veronica Helle

I dag ble veikart for forskning, innovasjon og utdanning innen havvind lansert. For at havvind skal bli lønnsomt må vi utvikle ny og bedre teknologi, mener NORCE-forsker som har bidratt til rapporten.

, NORCE-forsker Atle Blomgren er en av forfatterne bak veikartet for forskning, innovasjon og utdanning innen havvind., Atle Blomgren, ,

NORCE-forsker Atle Blomgren er en av forfatterne bak veikartet for forskning, innovasjon og utdanning innen havvind.

Norge har et mål om 3 GW havvind i drift innen 2030 og 30 GW innen 2050. Det er også et mål at norsk leverandørindustri skal bidra med 10 % andel av det globale havvindmarkedet innen 2030.

– Per i dag er det lønnsomheten som er problemet. Vi må utvikle ny teknologi. Håpet er at vi kan produsere mer effektivt med bedre teknologi, sier Atle Blomgren, seniorforsker i NORCE, som har bidratt til rapporten.

Myndigheter, akademia og industri kommer med anbefalinger om hva som må til for en bærekraftig havvindutbygging i Norge og utvikling av en leverandørindustri med stor eksport til Europa og resten av verden.

«For å realisere dette potensialet må det investeres i utdanning, forskning og innovasjon», står det i rapporten.

– Det er også viktig å jobbe med hvordan vi skal håndtere sikkerheten i havvindnæringen, legger Blomgren til.

NORCE har jobbet mye med sikkerhet i olje og gass, og hydrogen. Denne kompetansen og kunnskapen kan vi nå bruke i havvindnæringen.

Rapportens anbefalinger henvender seg til beslutningstakere innen politikk, offentlig forvaltning, industri, utdanning og forskning.

Flere tiltak anbefales for å sikre en helhetlig satsing på utdanning, forskning og innovasjon innen havvind. Disse er blant annet en helhetlig nasjonal strategi, en nasjonal finansiell satsing, flere departementer bak satsingen og at utbyggere må investere i forskning og innovasjon etter modell fra olje og gass.

Mange hensyn å ta

Bygger man ut havvindparker, er det viktig å ha god kunnskap om konsekvensene for miljøet, fiskene og det biologiske mangfoldet i havet. NORCE-forskere har blant annet analysert eDNA til fisk gjennom vannprøver, og funnet ut at fiskene trives rundt havvindparker.

– Det er viktig med forskning før utbygging, under utbygging og når vindparkene er i drift, slik at vi får god kunnskap om konsekvensene, sier Blomgren.

Det er dyrt å installer, inspisere og reparere havvindparker. I NORCE utvikler vi teknologi og smarte løsninger slik at vi reduserer kostnader og effektiviserer driften. Vi beregner blant annet hvordan vinden påvirker de ulike turbinene slik at vi kan utvikle smarte kontrollsystem for å minimere slitasjen og finne de mest effektive lokasjonene til nye havvindparker. Gjennom ulike data og ny måleteknologi estimerer vi behovet for reparasjoner og gjenstående levetid på turbinene og forankringene deres. Vi tester også om vi kan redusere kostnadene ved å bytte ut kjettinger med fibertau.

Når det ikke blåser, gir ikke havvind energien vi trenger. Derfor undersøker vi hvordan vi kan lagre overskuddsenergien slik at vi får jevn tilgang til strøm når det ikke blåser.

Teknologiutvikling er viktig, men vi lykkes ikke dersom befolkningen ikke ønsker de nye løsningene velkommen. I NORCE forsker vi på holdninger til vindkraft på havet og på land. Vi finner blant annet at et stort flertall i befolkningen ønsker fortsatt utbygging av vindkraft til havs, men støtten er ikke like overveldende som før.

Se video under om mer av hva NORCE forsker på innen havvind

Kontaktperson

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger
atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Les mer om vår forskning på havvind

Forskningstema havvind