Gå rett til innhold
<
<
Mangler fremtidens offshoreansatte

Mangler fremtidens offshoreansatte

Aktuelt

Publisert: 29.02.2024
Oppdatert: 04.03.2024

Veronica Helle

Det er et økende behov for kompetanse og arbeidskraft offshore. Med dagens aktivitetsnivå frem mot 2028 må rundt 3000 offshoreansatte erstattes, som følge av at ansatte går av med pensjon.

Rune Rolvsjord, NORCE, NORCE sin fullskala borerigg, Ullrigg, bidrar til god kompetanse og teknologiutvikling offshore., Ullrigg, <p>Rune Rolvsjord, NORCE</p>, Tårn i stålkonstruksjon mot blå himmel

Kilde:
Rune Rolvsjord, NORCE

NORCE sin fullskala borerigg, Ullrigg, bidrar til god kompetanse og teknologiutvikling offshore.

Flere av de offshoreansatte vil gå av med pensjon fremover. Det vil være en gradvis stigning, fra ca. 550 personer i 2024 til ca. 650 personer i 2028. Det er spesielt personell med fagbrev det er behov for å rekruttere framover.

Dette kommer frem i en ny NORCE-rapport der forskerne har undersøkt utviklingen blant offshoreansatte fra 2018-2023.

Det meste av avgangen vil være aldersavgang, men noe kan også være personell som slutter offshore for å arbeide videre på land. Rekrutteringsbehovet offshore vil uansett være det samme.

– Ungdom er redde for å gå inn i denne næringen, men vi har behov for dem i lang tid fremover, sier Atle Blomgren, seniorforsker i NORCE og en av forfatterne bak rapporten.

Aldersavgang har næringen måttet forholde seg til over lengre tid.

– Det som kanskje kan være utfordrende for næringen i dag, er hvordan næringen blir oppfattet, og i hvilken grad arbeidstakere har tro på eller har kunnskap om det mer langsiktige aktivitetsnivået, sier Øystein Fjelldal, seniorforsker i NORCE og en av forfatterne bak rapporten.

Forskerne har kun sett på offshoreaktivitet knyttet til leting og utvinning av olje og gass. Aktivitet knyttet til nye havnæringer som havvind, karbonlagring og offshore havbruk vil komme i tillegg. Bemanningsbehovet i nye havnæringer avhenger av utbyggingsplaner framover.

Trenger flere med fagbrev

74 prosent av offshoreansatte har fagbrev eller teknisk fagskole. Denne andelen er høyest blant de yngste. Forskerne forventer at det framover primært blir rekruttert personell med minst fagbrev.

– Mange av dem som ikke har fagbrev ble ansatt på et tidlig tidspunkt, kanskje fordi det da var andre kompetansekrav. Det er få unge med lavere utdanning enn fagbrev, sier Fjelldal.

De neste tre årene er det behov for å erstatte omtrent 350 personer med fagbrev eller høyere yrkesfaglig utdannelse hvert år. Topp 5 av enkeltfagene hvor den forventede avgangen er størst, er: kjemiprosessfaget, elektrikerfaget, renholdsoperatørfaget, industrimekanikerfaget og automatiseringsfaget. Det er ikke sikkert at disse erstattes med personell som har helt lik fagretning. Hvilke spesifikke fagbrev disse vil bli erstattet med, har ikke forskerne tilstrekkelig datagrunnlag for å beregne.

Offshorefylkene

68 prosent av de offshoreansatte bor langs kysten fra Agder til Møre og Romsdal. Det er to fylker som helt klart skiller seg ut som de største offshorefylkene. Det er Vestland med 6730 årsverk i 2022 og Rogaland med 6189 årsverk i 2022. Deretter følger Møre og Romsdal med 2065 årsverk, Agder med 1966, og Vestfold og Telemark med 1810 årsverk. Det er en vekst i antall offshorearbeidere i alle fylker med unntak av Viken.

Ca. 25 prosent av de offshorearbeidende bor i de fem kommunene Bergen, Stavanger, Karmøy, Sandnes og Øygarden.

Noen flere funn:

  • Antallet som arbeider offshore har økt med ca. 10 prosent i perioden 2018 til 2022.
  • Om lag 30 prosent av alle som i dag arbeider offshore er ansatt i et operatørselskap.
  • Kvinneandelen har vært stabil på rundt 10 prosent de siste 7-8 åra.
  • Ca. 13 prosent av offshorearbeiderne er født i utlandet, flest kommer fra Sverige, Storbritannia, Danmark og Polen.
  • 68 prosent av de offshoreansatte bor langs kysten fra Agder til Møre og Romsdal, med hovedtyngden i Vestland og Rogaland som sammen utgjør 52 prosent av de sysselsatte.
  • 74 prosent av offshoreansatte har fagbrev eller teknisk fagskole, mens 14 prosent har universitets eller høgskoleutdanning.
  • Gjennomsnittsalderen til de offshoreansatte er i 2022 44,4 år. Dette er kun marginalt lavere enn i 2018.


Oppdragsgiver har vært Offshore Norge

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger
atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Øystein Fjelldal

Seniorforsker - Stavanger
oyfj@norceresearch.no
+47 51 87 50 81

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev