Gå rett til innhold
<
<
Historisk høy arbeidsledighet i Rogaland

Historisk høy arbeidsledighet i Rogaland

Aktuelt

Publisert: 29.09.2020
Oppdatert: 02.06.2023

Veronica Helle

I mars fryktet næringslivet i Rogaland en ny stor oljekrise. Det har gått mye bedre enn fryktet. Likevel er arbeidsledigheten historisk høy, og reiselivsnæringen er hardest rammet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox, Rogaland er vanligvis den regionen med lavest arbeidsledighet, men ligger nå på samme nivå som landsgjennomsnittet, COLOURBOX38889101 1500, <p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>,

Kilde:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rogaland er vanligvis den regionen med lavest arbeidsledighet, men ligger nå på samme nivå som landsgjennomsnittet

Dette kommer fram i den nye rapporten om hvilke effekter Covid-19 og oljeprisfall har hatt på næringslivet i Rogaland. Undersøkelsen har blitt gjennomført av NORCE i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Konklusjonen er at det ikke er noen større krise i Rogaland enn i resten av landet.

– Den næringen som er hardest rammet, som har tapt mest og som får størst utfordringer framover, er selskaper som jobber med folk, som lever av å transportere, bespise, betjene, huse og underholde folk. Dette er mange små selskap som blir store sammen, forteller seniorforsker Atle Blomgren i NORCE.

Han legger til at reduksjon i næringsinvesteringer vil kunne ramme bygg og anlegg utover høsten og våren.

Utviklingen innen olje mye bedre enn fryktet

– Jeg kan ikke si at alt går bra, men vi har ikke fått den store oljekrisen som mange fryktet i vår. Deler av oljenæringen har vært i krise siden 2014 og smittevernstiltak kombinert med oljeprisfall ga en ny nedtur i vår, men nå har ting begynt å stabilisere seg, sa Blomgren da han presenterte rapporten for fylkespolitikerne i Rogaland.

Rapporten viser at det er et stort fokus på HMS og smitteverntiltak i næringslivet, og Blomgren fremhever at så lenge smitteverntiltakene fungerer, vil produksjonen innenfor industri, olje og gass kunne være i normal drift.

– Men for reiselivet hjelper det ikke om de har de beste smitteverntiltakene så lenge de har begrensninger på antall besøkende, eller at besøkende ikke tør å benytte seg av tilbudet, sier Blomgren.

Omsetningsfall på 5,4 milliarder

Data fra kompensasjonsordningen for næringslivet («kontantstøtten») viser at selskap i Rogaland har rapportert om et samlet omsetningsfall på 5,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i 2019. Omsetningsfallet gjelder hovedsakelig innen tjenesteyting, varehandel og industri. Redusert arbeidsgiveravgift, endringer i permitteringsregelverket, kutt i styringsrente, kontantstøtteordning og offentlige smitteverntiltak trekkes fram som viktige offentlige hjelpetiltak.

Høy arbeidsledighet og usikker framtid

Pr. 22. september var det kun Oslo og Viken og Telemark fylke som har høyere arbeidsledighet enn Rogaland. I april var arbeidsledigheten i Rogaland lavere enn landsgjennomsnittet, nå er den på samme nivå som landsgjennomsnittet.

– Det forundrer meg at ledigheten ikke har falt mer, men bekrefter at vi opplever en nedtur her i Rogaland, selv om det ikke har blitt den store oljekrisen som vi fryktet, sier Blomgren.

Sammen med tjenesteyting, opplever bygg- og anleggsbransjen stor usikkerhet for framtiden.

Det er mye usikkerhet i næringslivet, og når det forventes færre investeringer får det store ringvirkninger for bygg og anleggsbransjen

Seniorforsker Atle Blomgren, NORCE

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 52 sentrale selskaper i Rogaland, supplert med relevante samtidsdata. Undersøkelsen har blitt gjennomført av NORCE på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune og finansiert med midler fra Regionalt Forskningsfond.

Det planlegges en ny undersøkelse av koronakonsekvensene for næringslivet.

Den første undersøkelsen ble gjennomført i april 2020, i samarbeid med Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger, Haugaland Vekst. Bakgrunnen for undersøkelsen var å få en dypere innsikt i de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak næringene selv vurderer som de viktigste for å komme gjennom korona- og oljepris-krisen 2020.

Konklusjonen til vårens undersøkelse var at Norges evne til vekst og grønn omstilling risikerer varig svekkelse uten tiltak mot etterspørsels- og likviditetseffekter.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev