COLOURBOX532811

Rogalendinger har lavest ledighet

Koronakrise og oljeprisfall er svært utfordrende for næringslivet i Rogaland. Arbeidsledigheten har økt kraftig i regionen, men er likevel lavere enn i resten av landet.

Dette viser resultater fra spørreundersøkelsen «Effekter på næringslivet og behov for tiltak under korona- og oljepriskrisen 2020» som er gjennomført av NORCE. Forskerne har gjennomført 80 telefonintervjuer med sentrale bedrifter i Rogaland i perioden 15. til 28. april.

– Selv om koronakrisen har ført til et sterkt fall i oljeprisen, er oljeleverandørnæringen så langt ikke ekstremt sterkt rammet av koronakrisen. Men om det ikke tas grep, vil det fort endre seg, sier seniorforsker Atle Blomgren i NORCE.

Offentlige tiltak med effekt

Representanter fra bedriftene mener at de to klart viktigste offentlige tiltakene så langt er endringene i permitteringsregelverket og den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiveravgift. Andre viktige tiltak er Norges Banks kutt i styringsrenten og ordningen med kompensasjon for unngåelige faste kostnader.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst. Undersøkelsen skal gjentas to ganger i 2020.

– Hensikten er å få en dypere innsikt i de største utfordringene for de ulike bransjene i Rogaland og hvilke tiltak næringene selv vurderer som de viktigste for å komme gjennom krisen. Dette skal gi et godt grunnlag for å utarbeide tiltak og prosjekter som kan hjelpe næringslivet i regionen, sier Blomgren.

Les også: Skal undersøke hvordan bedrifter rammes av koronakrisen