Ekström PS
Foto: Svein Østerhus (NORCE)

Tipping Points in Antarctic Climate Components (TiPACCs)

Hva gjør vi

Klimaforskerne i NORCE Norwegian Research Centre koordinerer et nytt stort EU prosjekt (Tipping Points in Antarctic Climate Components, TiPACCs) som skal forske på om det finnes vippepunkt («Tipping Point») i det Antarktiske klimasystem som vil føre til hurtig og uventa smelting av isen på grunn av at havvannet som strømmer innunder isbremmane vipper over frå å vere iskaldt til å bli varmt. En slik stor endring fører til at smeltingen av isbremmene øker kraftig.

Siden isbremmene flyter på havet fører dette ikke direkte til at havnivået stiger, men når de blir tynnere blir også den krafta som holder innlandsisen på plass svakere og mer innlandsis strømmer ut i havet og havnivået vil stige hurtigere. Vi risikerer derfor at vi passerer et vippepunkt der utviklingen ikke kan reverseres.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 820575.

Aktuelt