Gå rett til innhold
<
<
Vippepunktene for de store klimaendringene må fortsatt overvåkes

Vippepunktene for de store klimaendringene må fortsatt overvåkes

Aktuelt

Publisert: 31.05.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Banebrytende forskning, samt tett samarbeid mellom vitenskap og politikk, er den eneste måten å forhindre destabilisering av de store systemene som påvirker klimaet på jorda, som hav, vind og isbreer.

NORCE, Skruis ved sydpolen., Skruis sypol so 2021, ,

Kilde:
NORCE

Skruis ved sydpolen.

Det er hovedbudskapet fra de tre vippepunktprosjektene i EU Horizon-2020 Tipping Points in the Earth System (TiPES), Our Common Future Ocean in the Earth System (COMFORT) og Tipping Points in Antarctic Climate Components (TiPACCs). De tre vertskapsinstitusjonene Universitetet i København, NORCE og Universitetet i Bergen står bak en policybrief som diskuteres i EU.

Hvorfor disse tre prosjektene?

Jo fordi disse har et spesielt vippepunktansvar i sine målsettinger. Prosjektene forholder seg til vippepunktproblematikk på ulike måter og bruker ulike metoder for å finne en oversikt.

Lenke Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC reports | Programme | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

Hovedpunkter

  1. En spesiell rapport med fokus på vippepunkter i IPCC-sammenheng er nødvendig for å kunne bruke kunnskap på tvers av ulike vitenskapelige miljøe samt for å informere beslutningstakere og allmennhet om risikoen ved å krysse vippepunkter som er resultat av menneskeskapte klimaendringer.
  2. Akutt iverksetting av en drastisk reduksjon av klimagassutslipp som er hovedårsaken til global oppvarming og havforsuring. Dette for å unngå ytterligere stabilitetstap av store vippeelementer i jordsystemet og langvarige endringer i havene.
  3. Reduksjon av avskogingsrater i både tropiske og boreale skoger sammen med arbeidet med bindende internasjonale avtaler for å begrense arealbruksendringen til bærekraftige nivå. Et globalt satellittbasert overvåkingssystem bør også iverksettes for å vurdere helsen til terrestriske økosystemer. Samtidig vil storskala økosystembeskyttelse og skogplanting bidra til å redusere atmosfæriske klimagasskonsentrasjoner globalt og redusere tørkerisikoen regionalt.
  4. Hensiktsmessig global ressursforvaltning må iverksettes for å oppnå reduksjoner i klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. Verden må engasjere seg i en endring mot i ) grønn energiproduksjon, ii) bærekraftig utnyttelse og matproduksjon både på land og i havet, og iii) klimavennlig arealbruk og byplanlegging og utvikling.
  5. Klimanøytrale omstillinger må oppnås raskt, og man kan allerede se fremgang. Et eksempel er EUs Green Deal, inkludert målet om å bli klimanøytral innen 2050 støttet av "Restore our Ocean and Waters by 2030-mission", samt den europeiske klimapakten. Det er imidlertid viktig at disse prosessene akselereres for å forhindre den kumulative og sammensatte negative samfunns- og jordsystempåvirkningen.
, Nøkkeltall fra de tre  EU-Horizon-prosjektene  som sammen har gitt policyinnspill til EU ad vippepunkt for viktige klimahopp., Eu policy brief tegning, ,

Nøkkeltall fra de tre EU-Horizon-prosjektene som sammen har gitt policyinnspill til EU ad vippepunkt for viktige klimahopp.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev