Gå rett til innhold
<
<
SINTEFs historie

SINTEFs historie

Prosjektet blir gjennomført av Handelshøyskolen BI som ansvarlig i samarbeid med NORCE og utføres i tidsrommet desember 2021 og fram til 1. juli 2024. Arbeidet skal resultere i en bok til SINTEFs 75-års-jubileum i 2025.

Forfattere er historikerne Håvard Brede Aven (Høgskolen på Vestlandet), Pål Nygaard (Handelshøyskolen BI, prosjektleder) og Knut Grove (NORCE). Prosjektet følges av en bokkomité satt sammen av faghistorikere fra NTNU, Handelshøyskolen BI og NIFU, samt ansatte fra SINTEF.

SINTEF ble til i 1950 for å stå for den oppdragsrettede forskningen til de vitenskapelig ansatte ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim. Forskningsinstituttet har siden 1970-årene vært det ledende forskningsinstituttet i den norske forskningsinstituttsektoren, og har de siste tiårene også utviklet seg til å bli en av de største uavhengige forskningsinstitusjonene i Europa.

Som et i hovedsak teknisk-naturvitenskapelig forskningsinstitutt er SINTEFs bidrag betydelige, der Ugelstad-kulene, Autokon, Dynamisk posisjonering, flerfase-laboratoriet og karbonfangst kan nevnes.

Gjennom SINTEFs historie får forfatterne gode inntak til å studere og forstå hvordan næringsliv, institusjoner og samfunn bygger på organisert forskningsvirksomhet rundt ulike problemer samfunnet ønsker å få løst, som så gir muligheter for vekst og velferd.

Prosjektet anlegger her et bruksperspektiv: Hva har SINTEFs forskning blitt brukt til? Tidligere framstillinger har beskrevet mye av institusjonens og fagmiljøenes utvikling. Målet er her å analysere og få fram mer overordnede trekk for å vise hvordan SINTEF i ulike deler av sin historie har svart på sitt samfunnsoppdrag.

I bokprosjektet beskrives oppkomst og utvikling ut fra forholdet til tre sentrale relasjoner som har karakterisert SINTEF som institusjon:

  • til oppdragsgivere eller brukere av organisasjonen,
  • til NTH/NTNU/UiO og fagmiljøene der og
  • til forskningspolitikken.

Når bruk og brukere av SINTEFs arbeid studeres, står disse samarbeidsrelasjonene sentralt. Relasjonene kobles igjen videre til samfunnet og de politiske, teknologisk og økonomiske prosessene SINTEFs forskning virket innenfor og forsøkte å svare på.

Grepet er valgt for både å kunne utforske hvordan de mest velkjente og imponerende prosjektene og produktene til SINTEF har blitt utformet i samarbeid (og eventuelt konflikt) med ulike typer brukere, men også hvordan SINTEF har arbeidet med mindre spektakulære, men ikke desto mindre viktige, ting som standarder og sertifiseringsordninger.

Framstillingen er kronologisk, der 75-års historien deles i fire perioder med tematiske kapitler, for å få fram egendynamikken og logikken i hver periode, basert på samarbeidsrelasjonene. Periodeinndeling med hovedoverskrifter er

  • 1950-1970: Fra jordbærplukker til store industri-prosjekt
  • 1970-1987: Fra faglig ekspansjon til petroleumsbasert vekst
  • 1987-2004 Gjennom kriser til ny vekst
  • 2004-2025: Europa og det grønne skiftet.

Kontaktperson

Knut Grove

Forsker I - Bergen

kngr@norceresearch.no
+47 56 10 76 11

Prosjektfakta

Navn

SINTEFs historie

Status

Aktiv

Periode

01.03.22 - 01.07.24

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjekteier

Handelshøyskolen BI

Prosjektmedlemmer

Pål Nygaard
Håvard Brede Aven

Samarbeidspartnere

Handelshøyskolen BI, NORCE, Høgskulen på Vestlandet
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev