Gå rett til innhold
<
<
Knut

Knut Grove

Forsker I

kngr@norceresearch.no
+47 56 10 76 11
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Knut Grove har arbeidslivshistorie og Lokal- og regionalhistorie som hovudfelt. Arbeidslivshistorie er prega av ei fleirfagleg tilnærming der så vel livet på arbeidsplassane som institusjonane i arbeidslivet blir studert. Groves arbeid omfattar studiar av industriarbeidarar og organisasjonar i industrien, men også lærarar i den vidaregåande skolen og deira organisasjonar. Den arbeidslivshistoriske tilnærminga blir her til dels ført saman med profesjonshistoriske inntak. Innan Lokal- og regionalhistorie inngår bidrag som tek for seg ulike nivå, frå landsdel til bygd og kommune, der teori og perspektiv frå ulike faglege tilnærmingar blir utnytta. I tillegg til hovudfelta, er historiografi også sentralt. Grove har elles vore fagansvarleg for fleire fagtilbod ved Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitskap ved UiB.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Historia om Førde – Selja forlag 2023
Aker and the Norwegian Tradition of Employer-Employee Cooperation – Arbeiderhistorie 2022
Have Better-off Suburban Residents Moved in from the Capital? Norwegian Neighbourhood Associations 1872–1940 – Heimen - Lokal og regional historie 2021
1981-1993: Brytningstid – 2020
Utbygging, samkøyring og miljøvern. 1963-1981. – 2020
Storutbygging i ei etterkrigstid. 1945-1963. – 2020
1920-1945: Kriser og krigstid – 2020
Etableringa av Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap – 2020
Fotballdalen. Fotballen i Raundalen 1982-91. – Voss Bygdeboknemnd, Voss folkemuseum og Voss sogelag 2020
Tilsette, bedrift og lokalsamfunn – 2019
Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. – 2019
Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. – 2019
1919-1956, Sildoljefabrikken på Kjøtteinen. – 2019
Å arbeida med munnlege kjelder – 2018
Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975 – 2017
Mellom Gulatingslagen og nasjonalstaten. Korte og lange liner i norsk regionhistorie. – 2016
Perspektiv på region og regionalisering – 2016
På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur – Arbeiderhistorie 2016
Hardanger i nasjonen – 2015
Eit jordbruk i endring – 2015
Eit samfunn under press – 2015
Mellom tradisjon og modernitet – 2015
Ressursutnytting og ressurskonfliktar – 2015
Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960 – 2015
Fellesskap på industristad og i bygd – 2015
Organisasjonsliv og politikk. – 2015
Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord] – Bergens Tidende 2015
Eit nytt Hardanger? Eit regionalt perspektiv på kommuneendringane i 1960-åra – Heimen - Lokal og regional historie 2015
Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer – 2014
Hardanger rundt 1914 – 2014
Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002 – Arbeiderhistorie 2013
Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie – 2013
"Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid – Gamalt frå Voss 2012
Uni Rokkansenteret. Frå SEFOS og LOS til Stein Rokkans hus – John Grieg forlag 2012
Eidfjord 1891-2010. Frå fjord til fjell – Fagbokforlaget 2010
Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft – Arbeiderhistorie 2010
Filosofen i fortida. I: Farsethås, Hans Christian (red.: Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag – Universitetet i Oslo 2009
One Landscape – Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape – Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008
Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa – Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar 2008
Verkstedklubben på Laksevåg. Arbeiderne og Verkstedet gjennom hundre år – Ref.gruppen for VK Laksevågs historie/VK Bergen yards BMV 2007
Historie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS – Rokkansenteret 2007
Folkerørsler og frivillige organisasjonar – 2006
Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi – 2006
Det mangetydige Vestlandet – Dag og Tid 2006
Arbeid og næringsvegar i Raundalen ca. 1660-1910 – Gamalt frå Voss 2005
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt