Gå rett til innhold
<
<
Knut

Knut Grove

Forsker I

kngr@norceresearch.no
+47 56 10 76 11
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Knut Grove har arbeidslivshistorie og Lokal- og regionalhistorie som hovudfelt. Arbeidslivshistorie er prega av ei fleirfagleg tilnærming der så vel livet på arbeidsplassane som institusjonane i arbeidslivet blir studert. Groves arbeid omfattar studiar av industriarbeidarar og organisasjonar i industrien, men også lærarar i den vidaregåande skolen og deira organisasjonar. Den arbeidslivshistoriske tilnærminga blir her til dels ført saman med profesjonshistoriske inntak. Innan Lokal- og regionalhistorie inngår bidrag som tek for seg ulike nivå, frå landsdel til bygd og kommune, der teori og perspektiv frå ulike faglege tilnærmingar blir utnytta. I tillegg til hovudfelta, er historiografi også sentralt. Grove har elles vore fagansvarleg for fleire fagtilbod ved Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitskap ved UiB.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt